nの2乗を1000進数、25進数、125進数、625進数で見てみようぜ☆(*^~^*)?

読了目安:125分

KITASHIRAKAWA_Chiyuri_80x100x8_01_Futu.gif
「 九九が いろんなところに出てくるから探してみろだぜ☆
この特徴は 2乗、6乗、10乗などに現れる☆」

KITASHIRAKAWA_Chiyuri_80x100x8_01_Futu.gif
「 例えば 125^2、126^2、127^2 とか面白いよな☆」

10 adic 1000 adic 25 adic 125 adic 625 adic
0^2 0_10 []_1000 []_25 []_125 []_625
1^2 1_10 [1]_1000 [1]_25 [1]_125 [1]_625
2^2 4_10 [4]_1000 [4]_25 [4]_125 [4]_625
3^2 9_10 [9]_1000 [9]_25 [9]_125 [9]_625
4^2 16_10 [16]_1000 [16]_25 [16]_125 [16]_625
5^2 25_10 [25]_1000 [1][0]_25 [25]_125 [25]_625
6^2 36_10 [36]_1000 [1][11]_25 [36]_125 [36]_625
7^2 49_10 [49]_1000 [1][24]_25 [49]_125 [49]_625
8^2 64_10 [64]_1000 [2][14]_25 [64]_125 [64]_625
9^2 81_10 [81]_1000 [3][6]_25 [81]_125 [81]_625
10^2 100_10 [100]_1000 [4][0]_25 [100]_125 [100]_625
11^2 121_10 [121]_1000 [4][21]_25 [121]_125 [121]_625
12^2 144_10 [144]_1000 [5][19]_25 [1][19]_125 [144]_625
13^2 169_10 [169]_1000 [6][19]_25 [1][44]_125 [169]_625
14^2 196_10 [196]_1000 [7][21]_25 [1][71]_125 [196]_625
15^2 225_10 [225]_1000 [9][0]_25 [1][100]_125 [225]_625
16^2 256_10 [256]_1000 [10][6]_25 [2][6]_125 [256]_625
17^2 289_10 [289]_1000 [11][14]_25 [2][39]_125 [289]_625
18^2 324_10 [324]_1000 [12][24]_25 [2][74]_125 [324]_625
19^2 361_10 [361]_1000 [14][11]_25 [2][111]_125 [361]_625
20^2 400_10 [400]_1000 [16][0]_25 [3][25]_125 [400]_625
21^2 441_10 [441]_1000 [17][16]_25 [3][66]_125 [441]_625
22^2 484_10 [484]_1000 [19][9]_25 [3][109]_125 [484]_625
23^2 529_10 [529]_1000 [21][4]_25 [4][29]_125 [529]_625
24^2 576_10 [576]_1000 [23][1]_25 [4][76]_125 [576]_625
25^2 625_10 [625]_1000 [1][0][0]_25 [5][0]_125 [1][0]_625
26^2 676_10 [676]_1000 [1][2][1]_25 [5][51]_125 [1][51]_625
27^2 729_10 [729]_1000 [1][4][4]_25 [5][104]_125 [1][104]_625
28^2 784_10 [784]_1000 [1][6][9]_25 [6][34]_125 [1][159]_625
29^2 841_10 [841]_1000 [1][8][16]_25 [6][91]_125 [1][216]_625
30^2 900_10 [900]_1000 [1][11][0]_25 [7][25]_125 [1][275]_625
31^2 961_10 [961]_1000 [1][13][11]_25 [7][86]_125 [1][336]_625
32^2 1024_10 [1][24]_1000 [1][15][24]_25 [8][24]_125 [1][399]_625
33^2 1089_10 [1][89]_1000 [1][18][14]_25 [8][89]_125 [1][464]_625
34^2 1156_10 [1][156]_1000 [1][21][6]_25 [9][31]_125 [1][531]_625
35^2 1225_10 [1][225]_1000 [1][24][0]_25 [9][100]_125 [1][600]_625
36^2 1296_10 [1][296]_1000 [2][1][21]_25 [10][46]_125 [2][46]_625
37^2 1369_10 [1][369]_1000 [2][4][19]_25 [10][119]_125 [2][119]_625
38^2 1444_10 [1][444]_1000 [2][7][19]_25 [11][69]_125 [2][194]_625
39^2 1521_10 [1][521]_1000 [2][10][21]_25 [12][21]_125 [2][271]_625
40^2 1600_10 [1][600]_1000 [2][14][0]_25 [12][100]_125 [2][350]_625
41^2 1681_10 [1][681]_1000 [2][17][6]_25 [13][56]_125 [2][431]_625
42^2 1764_10 [1][764]_1000 [2][20][14]_25 [14][14]_125 [2][514]_625
43^2 1849_10 [1][849]_1000 [2][23][24]_25 [14][99]_125 [2][599]_625
44^2 1936_10 [1][936]_1000 [3][2][11]_25 [15][61]_125 [3][61]_625
45^2 2025_10 [2][25]_1000 [3][6][0]_25 [16][25]_125 [3][150]_625
46^2 2116_10 [2][116]_1000 [3][9][16]_25 [16][116]_125 [3][241]_625
47^2 2209_10 [2][209]_1000 [3][13][9]_25 [17][84]_125 [3][334]_625
48^2 2304_10 [2][304]_1000 [3][17][4]_25 [18][54]_125 [3][429]_625
49^2 2401_10 [2][401]_1000 [3][21][1]_25 [19][26]_125 [3][526]_625
50^2 2500_10 [2][500]_1000 [4][0][0]_25 [20][0]_125 [4][0]_625
51^2 2601_10 [2][601]_1000 [4][4][1]_25 [20][101]_125 [4][101]_625
52^2 2704_10 [2][704]_1000 [4][8][4]_25 [21][79]_125 [4][204]_625
53^2 2809_10 [2][809]_1000 [4][12][9]_25 [22][59]_125 [4][309]_625
54^2 2916_10 [2][916]_1000 [4][16][16]_25 [23][41]_125 [4][416]_625
55^2 3025_10 [3][25]_1000 [4][21][0]_25 [24][25]_125 [4][525]_625
56^2 3136_10 [3][136]_1000 [5][0][11]_25 [25][11]_125 [5][11]_625
57^2 3249_10 [3][249]_1000 [5][4][24]_25 [25][124]_125 [5][124]_625
58^2 3364_10 [3][364]_1000 [5][9][14]_25 [26][114]_125 [5][239]_625
59^2 3481_10 [3][481]_1000 [5][14][6]_25 [27][106]_125 [5][356]_625
60^2 3600_10 [3][600]_1000 [5][19][0]_25 [28][100]_125 [5][475]_625
61^2 3721_10 [3][721]_1000 [5][23][21]_25 [29][96]_125 [5][596]_625
62^2 3844_10 [3][844]_1000 [6][3][19]_25 [30][94]_125 [6][94]_625
63^2 3969_10 [3][969]_1000 [6][8][19]_25 [31][94]_125 [6][219]_625
64^2 4096_10 [4][96]_1000 [6][13][21]_25 [32][96]_125 [6][346]_625
65^2 4225_10 [4][225]_1000 [6][19][0]_25 [33][100]_125 [6][475]_625
66^2 4356_10 [4][356]_1000 [6][24][6]_25 [34][106]_125 [6][606]_625
67^2 4489_10 [4][489]_1000 [7][4][14]_25 [35][114]_125 [7][114]_625
68^2 4624_10 [4][624]_1000 [7][9][24]_25 [36][124]_125 [7][249]_625
69^2 4761_10 [4][761]_1000 [7][15][11]_25 [38][11]_125 [7][386]_625
70^2 4900_10 [4][900]_1000 [7][21][0]_25 [39][25]_125 [7][525]_625
71^2 5041_10 [5][41]_1000 [8][1][16]_25 [40][41]_125 [8][41]_625
72^2 5184_10 [5][184]_1000 [8][7][9]_25 [41][59]_125 [8][184]_625
73^2 5329_10 [5][329]_1000 [8][13][4]_25 [42][79]_125 [8][329]_625
74^2 5476_10 [5][476]_1000 [8][19][1]_25 [43][101]_125 [8][476]_625
75^2 5625_10 [5][625]_1000 [9][0][0]_25 [45][0]_125 [9][0]_625
76^2 5776_10 [5][776]_1000 [9][6][1]_25 [46][26]_125 [9][151]_625
77^2 5929_10 [5][929]_1000 [9][12][4]_25 [47][54]_125 [9][304]_625
78^2 6084_10 [6][84]_1000 [9][18][9]_25 [48][84]_125 [9][459]_625
79^2 6241_10 [6][241]_1000 [9][24][16]_25 [49][116]_125 [9][616]_625
80^2 6400_10 [6][400]_1000 [10][6][0]_25 [51][25]_125 [10][150]_625
81^2 6561_10 [6][561]_1000 [10][12][11]_25 [52][61]_125 [10][311]_625
82^2 6724_10 [6][724]_1000 [10][18][24]_25 [53][99]_125 [10][474]_625
83^2 6889_10 [6][889]_1000 [11][0][14]_25 [55][14]_125 [11][14]_625
84^2 7056_10 [7][56]_1000 [11][7][6]_25 [56][56]_125 [11][181]_625
85^2 7225_10 [7][225]_1000 [11][14][0]_25 [57][100]_125 [11][350]_625
86^2 7396_10 [7][396]_1000 [11][20][21]_25 [59][21]_125 [11][521]_625
87^2 7569_10 [7][569]_1000 [12][2][19]_25 [60][69]_125 [12][69]_625
88^2 7744_10 [7][744]_1000 [12][9][19]_25 [61][119]_125 [12][244]_625
89^2 7921_10 [7][921]_1000 [12][16][21]_25 [63][46]_125 [12][421]_625
90^2 8100_10 [8][100]_1000 [12][24][0]_25 [64][100]_125 [12][600]_625
91^2 8281_10 [8][281]_1000 [13][6][6]_25 [66][31]_125 [13][156]_625
92^2 8464_10 [8][464]_1000 [13][13][14]_25 [67][89]_125 [13][339]_625
93^2 8649_10 [8][649]_1000 [13][20][24]_25 [69][24]_125 [13][524]_625
94^2 8836_10 [8][836]_1000 [14][3][11]_25 [70][86]_125 [14][86]_625
95^2 9025_10 [9][25]_1000 [14][11][0]_25 [72][25]_125 [14][275]_625
96^2 9216_10 [9][216]_1000 [14][18][16]_25 [73][91]_125 [14][466]_625
97^2 9409_10 [9][409]_1000 [15][1][9]_25 [75][34]_125 [15][34]_625
98^2 9604_10 [9][604]_1000 [15][9][4]_25 [76][104]_125 [15][229]_625
99^2 9801_10 [9][801]_1000 [15][17][1]_25 [78][51]_125 [15][426]_625
100^2 10000_10 [10][0]_1000 [16][0][0]_25 [80][0]_125 [16][0]_625
101^2 10201_10 [10][201]_1000 [16][8][1]_25 [81][76]_125 [16][201]_625
102^2 10404_10 [10][404]_1000 [16][16][4]_25 [83][29]_125 [16][404]_625
103^2 10609_10 [10][609]_1000 [16][24][9]_25 [84][109]_125 [16][609]_625
104^2 10816_10 [10][816]_1000 [17][7][16]_25 [86][66]_125 [17][191]_625
105^2 11025_10 [11][25]_1000 [17][16][0]_25 [88][25]_125 [17][400]_625
106^2 11236_10 [11][236]_1000 [17][24][11]_25 [89][111]_125 [17][611]_625
107^2 11449_10 [11][449]_1000 [18][7][24]_25 [91][74]_125 [18][199]_625
108^2 11664_10 [11][664]_1000 [18][16][14]_25 [93][39]_125 [18][414]_625
109^2 11881_10 [11][881]_1000 [19][0][6]_25 [95][6]_125 [19][6]_625
110^2 12100_10 [12][100]_1000 [19][9][0]_25 [96][100]_125 [19][225]_625
111^2 12321_10 [12][321]_1000 [19][17][21]_25 [98][71]_125 [19][446]_625
112^2 12544_10 [12][544]_1000 [20][1][19]_25 [100][44]_125 [20][44]_625
113^2 12769_10 [12][769]_1000 [20][10][19]_25 [102][19]_125 [20][269]_625
114^2 12996_10 [12][996]_1000 [20][19][21]_25 [103][121]_125 [20][496]_625
115^2 13225_10 [13][225]_1000 [21][4][0]_25 [105][100]_125 [21][100]_625
116^2 13456_10 [13][456]_1000 [21][13][6]_25 [107][81]_125 [21][331]_625
117^2 13689_10 [13][689]_1000 [21][22][14]_25 [109][64]_125 [21][564]_625
118^2 13924_10 [13][924]_1000 [22][6][24]_25 [111][49]_125 [22][174]_625
119^2 14161_10 [14][161]_1000 [22][16][11]_25 [113][36]_125 [22][411]_625
120^2 14400_10 [14][400]_1000 [23][1][0]_25 [115][25]_125 [23][25]_625
121^2 14641_10 [14][641]_1000 [23][10][16]_25 [117][16]_125 [23][266]_625
122^2 14884_10 [14][884]_1000 [23][20][9]_25 [119][9]_125 [23][509]_625
123^2 15129_10 [15][129]_1000 [24][5][4]_25 [121][4]_125 [24][129]_625
124^2 15376_10 [15][376]_1000 [24][15][1]_25 [123][1]_125 [24][376]_625
125^2 15625_10 [15][625]_1000 [1][0][0][0]_25 [1][0][0]_125 [25][0]_625
126^2 15876_10 [15][876]_1000 [1][0][10][1]_25 [1][2][1]_125 [25][251]_625
127^2 16129_10 [16][129]_1000 [1][0][20][4]_25 [1][4][4]_125 [25][504]_625
128^2 16384_10 [16][384]_1000 [1][1][5][9]_25 [1][6][9]_125 [26][134]_625
129^2 16641_10 [16][641]_1000 [1][1][15][16]_25 [1][8][16]_125 [26][391]_625
130^2 16900_10 [16][900]_1000 [1][2][1][0]_25 [1][10][25]_125 [27][25]_625
131^2 17161_10 [17][161]_1000 [1][2][11][11]_25 [1][12][36]_125 [27][286]_625
132^2 17424_10 [17][424]_1000 [1][2][21][24]_25 [1][14][49]_125 [27][549]_625
133^2 17689_10 [17][689]_1000 [1][3][7][14]_25 [1][16][64]_125 [28][189]_625
134^2 17956_10 [17][956]_1000 [1][3][18][6]_25 [1][18][81]_125 [28][456]_625
135^2 18225_10 [18][225]_1000 [1][4][4][0]_25 [1][20][100]_125 [29][100]_625
136^2 18496_10 [18][496]_1000 [1][4][14][21]_25 [1][22][121]_125 [29][371]_625
137^2 18769_10 [18][769]_1000 [1][5][0][19]_25 [1][25][19]_125 [30][19]_625
138^2 19044_10 [19][44]_1000 [1][5][11][19]_25 [1][27][44]_125 [30][294]_625
139^2 19321_10 [19][321]_1000 [1][5][22][21]_25 [1][29][71]_125 [30][571]_625
140^2 19600_10 [19][600]_1000 [1][6][9][0]_25 [1][31][100]_125 [31][225]_625
141^2 19881_10 [19][881]_1000 [1][6][20][6]_25 [1][34][6]_125 [31][506]_625
142^2 20164_10 [20][164]_1000 [1][7][6][14]_25 [1][36][39]_125 [32][164]_625
143^2 20449_10 [20][449]_1000 [1][7][17][24]_25 [1][38][74]_125 [32][449]_625
144^2 20736_10 [20][736]_1000 [1][8][4][11]_25 [1][40][111]_125 [33][111]_625
145^2 21025_10 [21][25]_1000 [1][8][16][0]_25 [1][43][25]_125 [33][400]_625
146^2 21316_10 [21][316]_1000 [1][9][2][16]_25 [1][45][66]_125 [34][66]_625
147^2 21609_10 [21][609]_1000 [1][9][14][9]_25 [1][47][109]_125 [34][359]_625
148^2 21904_10 [21][904]_1000 [1][10][1][4]_25 [1][50][29]_125 [35][29]_625
149^2 22201_10 [22][201]_1000 [1][10][13][1]_25 [1][52][76]_125 [35][326]_625
150^2 22500_10 [22][500]_1000 [1][11][0][0]_25 [1][55][0]_125 [36][0]_625
151^2 22801_10 [22][801]_1000 [1][11][12][1]_25 [1][57][51]_125 [36][301]_625
152^2 23104_10 [23][104]_1000 [1][11][24][4]_25 [1][59][104]_125 [36][604]_625
153^2 23409_10 [23][409]_1000 [1][12][11][9]_25 [1][62][34]_125 [37][284]_625
154^2 23716_10 [23][716]_1000 [1][12][23][16]_25 [1][64][91]_125 [37][591]_625
155^2 24025_10 [24][25]_1000 [1][13][11][0]_25 [1][67][25]_125 [38][275]_625
156^2 24336_10 [24][336]_1000 [1][13][23][11]_25 [1][69][86]_125 [38][586]_625
157^2 24649_10 [24][649]_1000 [1][14][10][24]_25 [1][72][24]_125 [39][274]_625
158^2 24964_10 [24][964]_1000 [1][14][23][14]_25 [1][74][89]_125 [39][589]_625
159^2 25281_10 [25][281]_1000 [1][15][11][6]_25 [1][77][31]_125 [40][281]_625
160^2 25600_10 [25][600]_1000 [1][15][24][0]_25 [1][79][100]_125 [40][600]_625
161^2 25921_10 [25][921]_1000 [1][16][11][21]_25 [1][82][46]_125 [41][296]_625
162^2 26244_10 [26][244]_1000 [1][16][24][19]_25 [1][84][119]_125 [41][619]_625
163^2 26569_10 [26][569]_1000 [1][17][12][19]_25 [1][87][69]_125 [42][319]_625
164^2 26896_10 [26][896]_1000 [1][18][0][21]_25 [1][90][21]_125 [43][21]_625
165^2 27225_10 [27][225]_1000 [1][18][14][0]_25 [1][92][100]_125 [43][350]_625
166^2 27556_10 [27][556]_1000 [1][19][2][6]_25 [1][95][56]_125 [44][56]_625
167^2 27889_10 [27][889]_1000 [1][19][15][14]_25 [1][98][14]_125 [44][389]_625
168^2 28224_10 [28][224]_1000 [1][20][3][24]_25 [1][100][99]_125 [45][99]_625
169^2 28561_10 [28][561]_1000 [1][20][17][11]_25 [1][103][61]_125 [45][436]_625
170^2 28900_10 [28][900]_1000 [1][21][6][0]_25 [1][106][25]_125 [46][150]_625
171^2 29241_10 [29][241]_1000 [1][21][19][16]_25 [1][108][116]_125 [46][491]_625
172^2 29584_10 [29][584]_1000 [1][22][8][9]_25 [1][111][84]_125 [47][209]_625
173^2 29929_10 [29][929]_1000 [1][22][22][4]_25 [1][114][54]_125 [47][554]_625
174^2 30276_10 [30][276]_1000 [1][23][11][1]_25 [1][117][26]_125 [48][276]_625
175^2 30625_10 [30][625]_1000 [1][24][0][0]_25 [1][120][0]_125 [49][0]_625
176^2 30976_10 [30][976]_1000 [1][24][14][1]_25 [1][122][101]_125 [49][351]_625
177^2 31329_10 [31][329]_1000 [2][0][3][4]_25 [2][0][79]_125 [50][79]_625
178^2 31684_10 [31][684]_1000 [2][0][17][9]_25 [2][3][59]_125 [50][434]_625
179^2 32041_10 [32][41]_1000 [2][1][6][16]_25 [2][6][41]_125 [51][166]_625
180^2 32400_10 [32][400]_1000 [2][1][21][0]_25 [2][9][25]_125 [51][525]_625
181^2 32761_10 [32][761]_1000 [2][2][10][11]_25 [2][12][11]_125 [52][261]_625
182^2 33124_10 [33][124]_1000 [2][2][24][24]_25 [2][14][124]_125 [52][624]_625
183^2 33489_10 [33][489]_1000 [2][3][14][14]_25 [2][17][114]_125 [53][364]_625
184^2 33856_10 [33][856]_1000 [2][4][4][6]_25 [2][20][106]_125 [54][106]_625
185^2 34225_10 [34][225]_1000 [2][4][19][0]_25 [2][23][100]_125 [54][475]_625
186^2 34596_10 [34][596]_1000 [2][5][8][21]_25 [2][26][96]_125 [55][221]_625
187^2 34969_10 [34][969]_1000 [2][5][23][19]_25 [2][29][94]_125 [55][594]_625
188^2 35344_10 [35][344]_1000 [2][6][13][19]_25 [2][32][94]_125 [56][344]_625
189^2 35721_10 [35][721]_1000 [2][7][3][21]_25 [2][35][96]_125 [57][96]_625
190^2 36100_10 [36][100]_1000 [2][7][19][0]_25 [2][38][100]_125 [57][475]_625
191^2 36481_10 [36][481]_1000 [2][8][9][6]_25 [2][41][106]_125 [58][231]_625
192^2 36864_10 [36][864]_1000 [2][8][24][14]_25 [2][44][114]_125 [58][614]_625
193^2 37249_10 [37][249]_1000 [2][9][14][24]_25 [2][47][124]_125 [59][374]_625
194^2 37636_10 [37][636]_1000 [2][10][5][11]_25 [2][51][11]_125 [60][136]_625
195^2 38025_10 [38][25]_1000 [2][10][21][0]_25 [2][54][25]_125 [60][525]_625
196^2 38416_10 [38][416]_1000 [2][11][11][16]_25 [2][57][41]_125 [61][291]_625
197^2 38809_10 [38][809]_1000 [2][12][2][9]_25 [2][60][59]_125 [62][59]_625
198^2 39204_10 [39][204]_1000 [2][12][18][4]_25 [2][63][79]_125 [62][454]_625
199^2 39601_10 [39][601]_1000 [2][13][9][1]_25 [2][66][101]_125 [63][226]_625
200^2 40000_10 [40][0]_1000 [2][14][0][0]_25 [2][70][0]_125 [64][0]_625
201^2 40401_10 [40][401]_1000 [2][14][16][1]_25 [2][73][26]_125 [64][401]_625
202^2 40804_10 [40][804]_1000 [2][15][7][4]_25 [2][76][54]_125 [65][179]_625
203^2 41209_10 [41][209]_1000 [2][15][23][9]_25 [2][79][84]_125 [65][584]_625
204^2 41616_10 [41][616]_1000 [2][16][14][16]_25 [2][82][116]_125 [66][366]_625
205^2 42025_10 [42][25]_1000 [2][17][6][0]_25 [2][86][25]_125 [67][150]_625
206^2 42436_10 [42][436]_1000 [2][17][22][11]_25 [2][89][61]_125 [67][561]_625
207^2 42849_10 [42][849]_1000 [2][18][13][24]_25 [2][92][99]_125 [68][349]_625
208^2 43264_10 [43][264]_1000 [2][19][5][14]_25 [2][96][14]_125 [69][139]_625
209^2 43681_10 [43][681]_1000 [2][19][22][6]_25 [2][99][56]_125 [69][556]_625
210^2 44100_10 [44][100]_1000 [2][20][14][0]_25 [2][102][100]_125 [70][350]_625
211^2 44521_10 [44][521]_1000 [2][21][5][21]_25 [2][106][21]_125 [71][146]_625
212^2 44944_10 [44][944]_1000 [2][21][22][19]_25 [2][109][69]_125 [71][569]_625
213^2 45369_10 [45][369]_1000 [2][22][14][19]_25 [2][112][119]_125 [72][369]_625
214^2 45796_10 [45][796]_1000 [2][23][6][21]_25 [2][116][46]_125 [73][171]_625
215^2 46225_10 [46][225]_1000 [2][23][24][0]_25 [2][119][100]_125 [73][600]_625
216^2 46656_10 [46][656]_1000 [2][24][16][6]_25 [2][123][31]_125 [74][406]_625
217^2 47089_10 [47][89]_1000 [3][0][8][14]_25 [3][1][89]_125 [75][214]_625
218^2 47524_10 [47][524]_1000 [3][1][0][24]_25 [3][5][24]_125 [76][24]_625
219^2 47961_10 [47][961]_1000 [3][1][18][11]_25 [3][8][86]_125 [76][461]_625
220^2 48400_10 [48][400]_1000 [3][2][11][0]_25 [3][12][25]_125 [77][275]_625
221^2 48841_10 [48][841]_1000 [3][3][3][16]_25 [3][15][91]_125 [78][91]_625
222^2 49284_10 [49][284]_1000 [3][3][21][9]_25 [3][19][34]_125 [78][534]_625
223^2 49729_10 [49][729]_1000 [3][4][14][4]_25 [3][22][104]_125 [79][354]_625
224^2 50176_10 [50][176]_1000 [3][5][7][1]_25 [3][26][51]_125 [80][176]_625
225^2 50625_10 [50][625]_1000 [3][6][0][0]_25 [3][30][0]_125 [81][0]_625
226^2 51076_10 [51][76]_1000 [3][6][18][1]_25 [3][33][76]_125 [81][451]_625
227^2 51529_10 [51][529]_1000 [3][7][11][4]_25 [3][37][29]_125 [82][279]_625
228^2 51984_10 [51][984]_1000 [3][8][4][9]_25 [3][40][109]_125 [83][109]_625
229^2 52441_10 [52][441]_1000 [3][8][22][16]_25 [3][44][66]_125 [83][566]_625
230^2 52900_10 [52][900]_1000 [3][9][16][0]_25 [3][48][25]_125 [84][400]_625
231^2 53361_10 [53][361]_1000 [3][10][9][11]_25 [3][51][111]_125 [85][236]_625
232^2 53824_10 [53][824]_1000 [3][11][2][24]_25 [3][55][74]_125 [86][74]_625
233^2 54289_10 [54][289]_1000 [3][11][21][14]_25 [3][59][39]_125 [86][539]_625
234^2 54756_10 [54][756]_1000 [3][12][15][6]_25 [3][63][6]_125 [87][381]_625
235^2 55225_10 [55][225]_1000 [3][13][9][0]_25 [3][66][100]_125 [88][225]_625
236^2 55696_10 [55][696]_1000 [3][14][2][21]_25 [3][70][71]_125 [89][71]_625
237^2 56169_10 [56][169]_1000 [3][14][21][19]_25 [3][74][44]_125 [89][544]_625
238^2 56644_10 [56][644]_1000 [3][15][15][19]_25 [3][78][19]_125 [90][394]_625
239^2 57121_10 [57][121]_1000 [3][16][9][21]_25 [3][81][121]_125 [91][246]_625
240^2 57600_10 [57][600]_1000 [3][17][4][0]_25 [3][85][100]_125 [92][100]_625
241^2 58081_10 [58][81]_1000 [3][17][23][6]_25 [3][89][81]_125 [92][581]_625
242^2 58564_10 [58][564]_1000 [3][18][17][14]_25 [3][93][64]_125 [93][439]_625
243^2 59049_10 [59][49]_1000 [3][19][11][24]_25 [3][97][49]_125 [94][299]_625
244^2 59536_10 [59][536]_1000 [3][20][6][11]_25 [3][101][36]_125 [95][161]_625
245^2 60025_10 [60][25]_1000 [3][21][1][0]_25 [3][105][25]_125 [96][25]_625
246^2 60516_10 [60][516]_1000 [3][21][20][16]_25 [3][109][16]_125 [96][516]_625
247^2 61009_10 [61][9]_1000 [3][22][15][9]_25 [3][113][9]_125 [97][384]_625
248^2 61504_10 [61][504]_1000 [3][23][10][4]_25 [3][117][4]_125 [98][254]_625
249^2 62001_10 [62][1]_1000 [3][24][5][1]_25 [3][121][1]_125 [99][126]_625
250^2 62500_10 [62][500]_1000 [4][0][0][0]_25 [4][0][0]_125 [100][0]_625
251^2 63001_10 [63][1]_1000 [4][0][20][1]_25 [4][4][1]_125 [100][501]_625
252^2 63504_10 [63][504]_1000 [4][1][15][4]_25 [4][8][4]_125 [101][379]_625
253^2 64009_10 [64][9]_1000 [4][2][10][9]_25 [4][12][9]_125 [102][259]_625
254^2 64516_10 [64][516]_1000 [4][3][5][16]_25 [4][16][16]_125 [103][141]_625
255^2 65025_10 [65][25]_1000 [4][4][1][0]_25 [4][20][25]_125 [104][25]_625
256^2 65536_10 [65][536]_1000 [4][4][21][11]_25 [4][24][36]_125 [104][536]_625
257^2 66049_10 [66][49]_1000 [4][5][16][24]_25 [4][28][49]_125 [105][424]_625
258^2 66564_10 [66][564]_1000 [4][6][12][14]_25 [4][32][64]_125 [106][314]_625
259^2 67081_10 [67][81]_1000 [4][7][8][6]_25 [4][36][81]_125 [107][206]_625
260^2 67600_10 [67][600]_1000 [4][8][4][0]_25 [4][40][100]_125 [108][100]_625
261^2 68121_10 [68][121]_1000 [4][8][24][21]_25 [4][44][121]_125 [108][621]_625
262^2 68644_10 [68][644]_1000 [4][9][20][19]_25 [4][49][19]_125 [109][519]_625
263^2 69169_10 [69][169]_1000 [4][10][16][19]_25 [4][53][44]_125 [110][419]_625
264^2 69696_10 [69][696]_1000 [4][11][12][21]_25 [4][57][71]_125 [111][321]_625
265^2 70225_10 [70][225]_1000 [4][12][9][0]_25 [4][61][100]_125 [112][225]_625
266^2 70756_10 [70][756]_1000 [4][13][5][6]_25 [4][66][6]_125 [113][131]_625
267^2 71289_10 [71][289]_1000 [4][14][1][14]_25 [4][70][39]_125 [114][39]_625
268^2 71824_10 [71][824]_1000 [4][14][22][24]_25 [4][74][74]_125 [114][574]_625
269^2 72361_10 [72][361]_1000 [4][15][19][11]_25 [4][78][111]_125 [115][486]_625
270^2 72900_10 [72][900]_1000 [4][16][16][0]_25 [4][83][25]_125 [116][400]_625
271^2 73441_10 [73][441]_1000 [4][17][12][16]_25 [4][87][66]_125 [117][316]_625
272^2 73984_10 [73][984]_1000 [4][18][9][9]_25 [4][91][109]_125 [118][234]_625
273^2 74529_10 [74][529]_1000 [4][19][6][4]_25 [4][96][29]_125 [119][154]_625
274^2 75076_10 [75][76]_1000 [4][20][3][1]_25 [4][100][76]_125 [120][76]_625
275^2 75625_10 [75][625]_1000 [4][21][0][0]_25 [4][105][0]_125 [121][0]_625
276^2 76176_10 [76][176]_1000 [4][21][22][1]_25 [4][109][51]_125 [121][551]_625
277^2 76729_10 [76][729]_1000 [4][22][19][4]_25 [4][113][104]_125 [122][479]_625
278^2 77284_10 [77][284]_1000 [4][23][16][9]_25 [4][118][34]_125 [123][409]_625
279^2 77841_10 [77][841]_1000 [4][24][13][16]_25 [4][122][91]_125 [124][341]_625
280^2 78400_10 [78][400]_1000 [5][0][11][0]_25 [5][2][25]_125 [125][275]_625
281^2 78961_10 [78][961]_1000 [5][1][8][11]_25 [5][6][86]_125 [126][211]_625
282^2 79524_10 [79][524]_1000 [5][2][5][24]_25 [5][11][24]_125 [127][149]_625
283^2 80089_10 [80][89]_1000 [5][3][3][14]_25 [5][15][89]_125 [128][89]_625
284^2 80656_10 [80][656]_1000 [5][4][1][6]_25 [5][20][31]_125 [129][31]_625
285^2 81225_10 [81][225]_1000 [5][4][24][0]_25 [5][24][100]_125 [129][600]_625
286^2 81796_10 [81][796]_1000 [5][5][21][21]_25 [5][29][46]_125 [130][546]_625
287^2 82369_10 [82][369]_1000 [5][6][19][19]_25 [5][33][119]_125 [131][494]_625
288^2 82944_10 [82][944]_1000 [5][7][17][19]_25 [5][38][69]_125 [132][444]_625
289^2 83521_10 [83][521]_1000 [5][8][15][21]_25 [5][43][21]_125 [133][396]_625
290^2 84100_10 [84][100]_1000 [5][9][14][0]_25 [5][47][100]_125 [134][350]_625
291^2 84681_10 [84][681]_1000 [5][10][12][6]_25 [5][52][56]_125 [135][306]_625
292^2 85264_10 [85][264]_1000 [5][11][10][14]_25 [5][57][14]_125 [136][264]_625
293^2 85849_10 [85][849]_1000 [5][12][8][24]_25 [5][61][99]_125 [137][224]_625
294^2 86436_10 [86][436]_1000 [5][13][7][11]_25 [5][66][61]_125 [138][186]_625
295^2 87025_10 [87][25]_1000 [5][14][6][0]_25 [5][71][25]_125 [139][150]_625
296^2 87616_10 [87][616]_1000 [5][15][4][16]_25 [5][75][116]_125 [140][116]_625
297^2 88209_10 [88][209]_1000 [5][16][3][9]_25 [5][80][84]_125 [141][84]_625
298^2 88804_10 [88][804]_1000 [5][17][2][4]_25 [5][85][54]_125 [142][54]_625
299^2 89401_10 [89][401]_1000 [5][18][1][1]_25 [5][90][26]_125 [143][26]_625
300^2 90000_10 [90][0]_1000 [5][19][0][0]_25 [5][95][0]_125 [144][0]_625
301^2 90601_10 [90][601]_1000 [5][19][24][1]_25 [5][99][101]_125 [144][601]_625
302^2 91204_10 [91][204]_1000 [5][20][23][4]_25 [5][104][79]_125 [145][579]_625
303^2 91809_10 [91][809]_1000 [5][21][22][9]_25 [5][109][59]_125 [146][559]_625
304^2 92416_10 [92][416]_1000 [5][22][21][16]_25 [5][114][41]_125 [147][541]_625
305^2 93025_10 [93][25]_1000 [5][23][21][0]_25 [5][119][25]_125 [148][525]_625
306^2 93636_10 [93][636]_1000 [5][24][20][11]_25 [5][124][11]_125 [149][511]_625
307^2 94249_10 [94][249]_1000 [6][0][19][24]_25 [6][3][124]_125 [150][499]_625
308^2 94864_10 [94][864]_1000 [6][1][19][14]_25 [6][8][114]_125 [151][489]_625
309^2 95481_10 [95][481]_1000 [6][2][19][6]_25 [6][13][106]_125 [152][481]_625
310^2 96100_10 [96][100]_1000 [6][3][19][0]_25 [6][18][100]_125 [153][475]_625
311^2 96721_10 [96][721]_1000 [6][4][18][21]_25 [6][23][96]_125 [154][471]_625
312^2 97344_10 [97][344]_1000 [6][5][18][19]_25 [6][28][94]_125 [155][469]_625
313^2 97969_10 [97][969]_1000 [6][6][18][19]_25 [6][33][94]_125 [156][469]_625
314^2 98596_10 [98][596]_1000 [6][7][18][21]_25 [6][38][96]_125 [157][471]_625
315^2 99225_10 [99][225]_1000 [6][8][19][0]_25 [6][43][100]_125 [158][475]_625
316^2 99856_10 [99][856]_1000 [6][9][19][6]_25 [6][48][106]_125 [159][481]_625
317^2 100489_10 [100][489]_1000 [6][10][19][14]_25 [6][53][114]_125 [160][489]_625
318^2 101124_10 [101][124]_1000 [6][11][19][24]_25 [6][58][124]_125 [161][499]_625
319^2 101761_10 [101][761]_1000 [6][12][20][11]_25 [6][64][11]_125 [162][511]_625
320^2 102400_10 [102][400]_1000 [6][13][21][0]_25 [6][69][25]_125 [163][525]_625
321^2 103041_10 [103][41]_1000 [6][14][21][16]_25 [6][74][41]_125 [164][541]_625
322^2 103684_10 [103][684]_1000 [6][15][22][9]_25 [6][79][59]_125 [165][559]_625
323^2 104329_10 [104][329]_1000 [6][16][23][4]_25 [6][84][79]_125 [166][579]_625
324^2 104976_10 [104][976]_1000 [6][17][24][1]_25 [6][89][101]_125 [167][601]_625
325^2 105625_10 [105][625]_1000 [6][19][0][0]_25 [6][95][0]_125 [169][0]_625
326^2 106276_10 [106][276]_1000 [6][20][1][1]_25 [6][100][26]_125 [170][26]_625
327^2 106929_10 [106][929]_1000 [6][21][2][4]_25 [6][105][54]_125 [171][54]_625
328^2 107584_10 [107][584]_1000 [6][22][3][9]_25 [6][110][84]_125 [172][84]_625
329^2 108241_10 [108][241]_1000 [6][23][4][16]_25 [6][115][116]_125 [173][116]_625
330^2 108900_10 [108][900]_1000 [6][24][6][0]_25 [6][121][25]_125 [174][150]_625
331^2 109561_10 [109][561]_1000 [7][0][7][11]_25 [7][1][61]_125 [175][186]_625
332^2 110224_10 [110][224]_1000 [7][1][8][24]_25 [7][6][99]_125 [176][224]_625
333^2 110889_10 [110][889]_1000 [7][2][10][14]_25 [7][12][14]_125 [177][264]_625
334^2 111556_10 [111][556]_1000 [7][3][12][6]_25 [7][17][56]_125 [178][306]_625
335^2 112225_10 [112][225]_1000 [7][4][14][0]_25 [7][22][100]_125 [179][350]_625
336^2 112896_10 [112][896]_1000 [7][5][15][21]_25 [7][28][21]_125 [180][396]_625
337^2 113569_10 [113][569]_1000 [7][6][17][19]_25 [7][33][69]_125 [181][444]_625
338^2 114244_10 [114][244]_1000 [7][7][19][19]_25 [7][38][119]_125 [182][494]_625
339^2 114921_10 [114][921]_1000 [7][8][21][21]_25 [7][44][46]_125 [183][546]_625
340^2 115600_10 [115][600]_1000 [7][9][24][0]_25 [7][49][100]_125 [184][600]_625
341^2 116281_10 [116][281]_1000 [7][11][1][6]_25 [7][55][31]_125 [186][31]_625
342^2 116964_10 [116][964]_1000 [7][12][3][14]_25 [7][60][89]_125 [187][89]_625
343^2 117649_10 [117][649]_1000 [7][13][5][24]_25 [7][66][24]_125 [188][149]_625
344^2 118336_10 [118][336]_1000 [7][14][8][11]_25 [7][71][86]_125 [189][211]_625
345^2 119025_10 [119][25]_1000 [7][15][11][0]_25 [7][77][25]_125 [190][275]_625
346^2 119716_10 [119][716]_1000 [7][16][13][16]_25 [7][82][91]_125 [191][341]_625
347^2 120409_10 [120][409]_1000 [7][17][16][9]_25 [7][88][34]_125 [192][409]_625
348^2 121104_10 [121][104]_1000 [7][18][19][4]_25 [7][93][104]_125 [193][479]_625
349^2 121801_10 [121][801]_1000 [7][19][22][1]_25 [7][99][51]_125 [194][551]_625
350^2 122500_10 [122][500]_1000 [7][21][0][0]_25 [7][105][0]_125 [196][0]_625
351^2 123201_10 [123][201]_1000 [7][22][3][1]_25 [7][110][76]_125 [197][76]_625
352^2 123904_10 [123][904]_1000 [7][23][6][4]_25 [7][116][29]_125 [198][154]_625
353^2 124609_10 [124][609]_1000 [7][24][9][9]_25 [7][121][109]_125 [199][234]_625
354^2 125316_10 [125][316]_1000 [8][0][12][16]_25 [8][2][66]_125 [200][316]_625
355^2 126025_10 [126][25]_1000 [8][1][16][0]_25 [8][8][25]_125 [201][400]_625
356^2 126736_10 [126][736]_1000 [8][2][19][11]_25 [8][13][111]_125 [202][486]_625
357^2 127449_10 [127][449]_1000 [8][3][22][24]_25 [8][19][74]_125 [203][574]_625
358^2 128164_10 [128][164]_1000 [8][5][1][14]_25 [8][25][39]_125 [205][39]_625
359^2 128881_10 [128][881]_1000 [8][6][5][6]_25 [8][31][6]_125 [206][131]_625
360^2 129600_10 [129][600]_1000 [8][7][9][0]_25 [8][36][100]_125 [207][225]_625
361^2 130321_10 [130][321]_1000 [8][8][12][21]_25 [8][42][71]_125 [208][321]_625
362^2 131044_10 [131][44]_1000 [8][9][16][19]_25 [8][48][44]_125 [209][419]_625
363^2 131769_10 [131][769]_1000 [8][10][20][19]_25 [8][54][19]_125 [210][519]_625
364^2 132496_10 [132][496]_1000 [8][11][24][21]_25 [8][59][121]_125 [211][621]_625
365^2 133225_10 [133][225]_1000 [8][13][4][0]_25 [8][65][100]_125 [213][100]_625
366^2 133956_10 [133][956]_1000 [8][14][8][6]_25 [8][71][81]_125 [214][206]_625
367^2 134689_10 [134][689]_1000 [8][15][12][14]_25 [8][77][64]_125 [215][314]_625
368^2 135424_10 [135][424]_1000 [8][16][16][24]_25 [8][83][49]_125 [216][424]_625
369^2 136161_10 [136][161]_1000 [8][17][21][11]_25 [8][89][36]_125 [217][536]_625
370^2 136900_10 [136][900]_1000 [8][19][1][0]_25 [8][95][25]_125 [219][25]_625
371^2 137641_10 [137][641]_1000 [8][20][5][16]_25 [8][101][16]_125 [220][141]_625
372^2 138384_10 [138][384]_1000 [8][21][10][9]_25 [8][107][9]_125 [221][259]_625
373^2 139129_10 [139][129]_1000 [8][22][15][4]_25 [8][113][4]_125 [222][379]_625
374^2 139876_10 [139][876]_1000 [8][23][20][1]_25 [8][119][1]_125 [223][501]_625
375^2 140625_10 [140][625]_1000 [9][0][0][0]_25 [9][0][0]_125 [225][0]_625
376^2 141376_10 [141][376]_1000 [9][1][5][1]_25 [9][6][1]_125 [226][126]_625
377^2 142129_10 [142][129]_1000 [9][2][10][4]_25 [9][12][4]_125 [227][254]_625
378^2 142884_10 [142][884]_1000 [9][3][15][9]_25 [9][18][9]_125 [228][384]_625
379^2 143641_10 [143][641]_1000 [9][4][20][16]_25 [9][24][16]_125 [229][516]_625
380^2 144400_10 [144][400]_1000 [9][6][1][0]_25 [9][30][25]_125 [231][25]_625
381^2 145161_10 [145][161]_1000 [9][7][6][11]_25 [9][36][36]_125 [232][161]_625
382^2 145924_10 [145][924]_1000 [9][8][11][24]_25 [9][42][49]_125 [233][299]_625
383^2 146689_10 [146][689]_1000 [9][9][17][14]_25 [9][48][64]_125 [234][439]_625
384^2 147456_10 [147][456]_1000 [9][10][23][6]_25 [9][54][81]_125 [235][581]_625
385^2 148225_10 [148][225]_1000 [9][12][4][0]_25 [9][60][100]_125 [237][100]_625
386^2 148996_10 [148][996]_1000 [9][13][9][21]_25 [9][66][121]_125 [238][246]_625
387^2 149769_10 [149][769]_1000 [9][14][15][19]_25 [9][73][19]_125 [239][394]_625
388^2 150544_10 [150][544]_1000 [9][15][21][19]_25 [9][79][44]_125 [240][544]_625
389^2 151321_10 [151][321]_1000 [9][17][2][21]_25 [9][85][71]_125 [242][71]_625
390^2 152100_10 [152][100]_1000 [9][18][9][0]_25 [9][91][100]_125 [243][225]_625
391^2 152881_10 [152][881]_1000 [9][19][15][6]_25 [9][98][6]_125 [244][381]_625
392^2 153664_10 [153][664]_1000 [9][20][21][14]_25 [9][104][39]_125 [245][539]_625
393^2 154449_10 [154][449]_1000 [9][22][2][24]_25 [9][110][74]_125 [247][74]_625
394^2 155236_10 [155][236]_1000 [9][23][9][11]_25 [9][116][111]_125 [248][236]_625
395^2 156025_10 [156][25]_1000 [9][24][16][0]_25 [9][123][25]_125 [249][400]_625
396^2 156816_10 [156][816]_1000 [10][0][22][16]_25 [10][4][66]_125 [250][566]_625
397^2 157609_10 [157][609]_1000 [10][2][4][9]_25 [10][10][109]_125 [252][109]_625
398^2 158404_10 [158][404]_1000 [10][3][11][4]_25 [10][17][29]_125 [253][279]_625
399^2 159201_10 [159][201]_1000 [10][4][18][1]_25 [10][23][76]_125 [254][451]_625
400^2 160000_10 [160][0]_1000 [10][6][0][0]_25 [10][30][0]_125 [256][0]_625
401^2 160801_10 [160][801]_1000 [10][7][7][1]_25 [10][36][51]_125 [257][176]_625
402^2 161604_10 [161][604]_1000 [10][8][14][4]_25 [10][42][104]_125 [258][354]_625
403^2 162409_10 [162][409]_1000 [10][9][21][9]_25 [10][49][34]_125 [259][534]_625
404^2 163216_10 [163][216]_1000 [10][11][3][16]_25 [10][55][91]_125 [261][91]_625
405^2 164025_10 [164][25]_1000 [10][12][11][0]_25 [10][62][25]_125 [262][275]_625
406^2 164836_10 [164][836]_1000 [10][13][18][11]_25 [10][68][86]_125 [263][461]_625
407^2 165649_10 [165][649]_1000 [10][15][0][24]_25 [10][75][24]_125 [265][24]_625
408^2 166464_10 [166][464]_1000 [10][16][8][14]_25 [10][81][89]_125 [266][214]_625
409^2 167281_10 [167][281]_1000 [10][17][16][6]_25 [10][88][31]_125 [267][406]_625
410^2 168100_10 [168][100]_1000 [10][18][24][0]_25 [10][94][100]_125 [268][600]_625
411^2 168921_10 [168][921]_1000 [10][20][6][21]_25 [10][101][46]_125 [270][171]_625
412^2 169744_10 [169][744]_1000 [10][21][14][19]_25 [10][107][119]_125 [271][369]_625
413^2 170569_10 [170][569]_1000 [10][22][22][19]_25 [10][114][69]_125 [272][569]_625
414^2 171396_10 [171][396]_1000 [10][24][5][21]_25 [10][121][21]_125 [274][146]_625
415^2 172225_10 [172][225]_1000 [11][0][14][0]_25 [11][2][100]_125 [275][350]_625
416^2 173056_10 [173][56]_1000 [11][1][22][6]_25 [11][9][56]_125 [276][556]_625
417^2 173889_10 [173][889]_1000 [11][3][5][14]_25 [11][16][14]_125 [278][139]_625
418^2 174724_10 [174][724]_1000 [11][4][13][24]_25 [11][22][99]_125 [279][349]_625
419^2 175561_10 [175][561]_1000 [11][5][22][11]_25 [11][29][61]_125 [280][561]_625
420^2 176400_10 [176][400]_1000 [11][7][6][0]_25 [11][36][25]_125 [282][150]_625
421^2 177241_10 [177][241]_1000 [11][8][14][16]_25 [11][42][116]_125 [283][366]_625
422^2 178084_10 [178][84]_1000 [11][9][23][9]_25 [11][49][84]_125 [284][584]_625
423^2 178929_10 [178][929]_1000 [11][11][7][4]_25 [11][56][54]_125 [286][179]_625
424^2 179776_10 [179][776]_1000 [11][12][16][1]_25 [11][63][26]_125 [287][401]_625
425^2 180625_10 [180][625]_1000 [11][14][0][0]_25 [11][70][0]_125 [289][0]_625
426^2 181476_10 [181][476]_1000 [11][15][9][1]_25 [11][76][101]_125 [290][226]_625
427^2 182329_10 [182][329]_1000 [11][16][18][4]_25 [11][83][79]_125 [291][454]_625
428^2 183184_10 [183][184]_1000 [11][18][2][9]_25 [11][90][59]_125 [293][59]_625
429^2 184041_10 [184][41]_1000 [11][19][11][16]_25 [11][97][41]_125 [294][291]_625
430^2 184900_10 [184][900]_1000 [11][20][21][0]_25 [11][104][25]_125 [295][525]_625
431^2 185761_10 [185][761]_1000 [11][22][5][11]_25 [11][111][11]_125 [297][136]_625
432^2 186624_10 [186][624]_1000 [11][23][14][24]_25 [11][117][124]_125 [298][374]_625
433^2 187489_10 [187][489]_1000 [11][24][24][14]_25 [11][124][114]_125 [299][614]_625
434^2 188356_10 [188][356]_1000 [12][1][9][6]_25 [12][6][106]_125 [301][231]_625
435^2 189225_10 [189][225]_1000 [12][2][19][0]_25 [12][13][100]_125 [302][475]_625
436^2 190096_10 [190][96]_1000 [12][4][3][21]_25 [12][20][96]_125 [304][96]_625
437^2 190969_10 [190][969]_1000 [12][5][13][19]_25 [12][27][94]_125 [305][344]_625
438^2 191844_10 [191][844]_1000 [12][6][23][19]_25 [12][34][94]_125 [306][594]_625
439^2 192721_10 [192][721]_1000 [12][8][8][21]_25 [12][41][96]_125 [308][221]_625
440^2 193600_10 [193][600]_1000 [12][9][19][0]_25 [12][48][100]_125 [309][475]_625
441^2 194481_10 [194][481]_1000 [12][11][4][6]_25 [12][55][106]_125 [311][106]_625
442^2 195364_10 [195][364]_1000 [12][12][14][14]_25 [12][62][114]_125 [312][364]_625
443^2 196249_10 [196][249]_1000 [12][13][24][24]_25 [12][69][124]_125 [313][624]_625
444^2 197136_10 [197][136]_1000 [12][15][10][11]_25 [12][77][11]_125 [315][261]_625
445^2 198025_10 [198][25]_1000 [12][16][21][0]_25 [12][84][25]_125 [316][525]_625
446^2 198916_10 [198][916]_1000 [12][18][6][16]_25 [12][91][41]_125 [318][166]_625
447^2 199809_10 [199][809]_1000 [12][19][17][9]_25 [12][98][59]_125 [319][434]_625
448^2 200704_10 [200][704]_1000 [12][21][3][4]_25 [12][105][79]_125 [321][79]_625
449^2 201601_10 [201][601]_1000 [12][22][14][1]_25 [12][112][101]_125 [322][351]_625
450^2 202500_10 [202][500]_1000 [12][24][0][0]_25 [12][120][0]_125 [324][0]_625
451^2 203401_10 [203][401]_1000 [13][0][11][1]_25 [13][2][26]_125 [325][276]_625
452^2 204304_10 [204][304]_1000 [13][1][22][4]_25 [13][9][54]_125 [326][554]_625
453^2 205209_10 [205][209]_1000 [13][3][8][9]_25 [13][16][84]_125 [328][209]_625
454^2 206116_10 [206][116]_1000 [13][4][19][16]_25 [13][23][116]_125 [329][491]_625
455^2 207025_10 [207][25]_1000 [13][6][6][0]_25 [13][31][25]_125 [331][150]_625
456^2 207936_10 [207][936]_1000 [13][7][17][11]_25 [13][38][61]_125 [332][436]_625
457^2 208849_10 [208][849]_1000 [13][9][3][24]_25 [13][45][99]_125 [334][99]_625
458^2 209764_10 [209][764]_1000 [13][10][15][14]_25 [13][53][14]_125 [335][389]_625
459^2 210681_10 [210][681]_1000 [13][12][2][6]_25 [13][60][56]_125 [337][56]_625
460^2 211600_10 [211][600]_1000 [13][13][14][0]_25 [13][67][100]_125 [338][350]_625
461^2 212521_10 [212][521]_1000 [13][15][0][21]_25 [13][75][21]_125 [340][21]_625
462^2 213444_10 [213][444]_1000 [13][16][12][19]_25 [13][82][69]_125 [341][319]_625
463^2 214369_10 [214][369]_1000 [13][17][24][19]_25 [13][89][119]_125 [342][619]_625
464^2 215296_10 [215][296]_1000 [13][19][11][21]_25 [13][97][46]_125 [344][296]_625
465^2 216225_10 [216][225]_1000 [13][20][24][0]_25 [13][104][100]_125 [345][600]_625
466^2 217156_10 [217][156]_1000 [13][22][11][6]_25 [13][112][31]_125 [347][281]_625
467^2 218089_10 [218][89]_1000 [13][23][23][14]_25 [13][119][89]_125 [348][589]_625
468^2 219024_10 [219][24]_1000 [14][0][10][24]_25 [14][2][24]_125 [350][274]_625
469^2 219961_10 [219][961]_1000 [14][1][23][11]_25 [14][9][86]_125 [351][586]_625
470^2 220900_10 [220][900]_1000 [14][3][11][0]_25 [14][17][25]_125 [353][275]_625
471^2 221841_10 [221][841]_1000 [14][4][23][16]_25 [14][24][91]_125 [354][591]_625
472^2 222784_10 [222][784]_1000 [14][6][11][9]_25 [14][32][34]_125 [356][284]_625
473^2 223729_10 [223][729]_1000 [14][7][24][4]_25 [14][39][104]_125 [357][604]_625
474^2 224676_10 [224][676]_1000 [14][9][12][1]_25 [14][47][51]_125 [359][301]_625
475^2 225625_10 [225][625]_1000 [14][11][0][0]_25 [14][55][0]_125 [361][0]_625
476^2 226576_10 [226][576]_1000 [14][12][13][1]_25 [14][62][76]_125 [362][326]_625
477^2 227529_10 [227][529]_1000 [14][14][1][4]_25 [14][70][29]_125 [364][29]_625
478^2 228484_10 [228][484]_1000 [14][15][14][9]_25 [14][77][109]_125 [365][359]_625
479^2 229441_10 [229][441]_1000 [14][17][2][16]_25 [14][85][66]_125 [367][66]_625
480^2 230400_10 [230][400]_1000 [14][18][16][0]_25 [14][93][25]_125 [368][400]_625
481^2 231361_10 [231][361]_1000 [14][20][4][11]_25 [14][100][111]_125 [370][111]_625
482^2 232324_10 [232][324]_1000 [14][21][17][24]_25 [14][108][74]_125 [371][449]_625
483^2 233289_10 [233][289]_1000 [14][23][6][14]_25 [14][116][39]_125 [373][164]_625
484^2 234256_10 [234][256]_1000 [14][24][20][6]_25 [14][124][6]_125 [374][506]_625
485^2 235225_10 [235][225]_1000 [15][1][9][0]_25 [15][6][100]_125 [376][225]_625
486^2 236196_10 [236][196]_1000 [15][2][22][21]_25 [15][14][71]_125 [377][571]_625
487^2 237169_10 [237][169]_1000 [15][4][11][19]_25 [15][22][44]_125 [379][294]_625
488^2 238144_10 [238][144]_1000 [15][6][0][19]_25 [15][30][19]_125 [381][19]_625
489^2 239121_10 [239][121]_1000 [15][7][14][21]_25 [15][37][121]_125 [382][371]_625
490^2 240100_10 [240][100]_1000 [15][9][4][0]_25 [15][45][100]_125 [384][100]_625
491^2 241081_10 [241][81]_1000 [15][10][18][6]_25 [15][53][81]_125 [385][456]_625
492^2 242064_10 [242][64]_1000 [15][12][7][14]_25 [15][61][64]_125 [387][189]_625
493^2 243049_10 [243][49]_1000 [15][13][21][24]_25 [15][69][49]_125 [388][549]_625
494^2 244036_10 [244][36]_1000 [15][15][11][11]_25 [15][77][36]_125 [390][286]_625
495^2 245025_10 [245][25]_1000 [15][17][1][0]_25 [15][85][25]_125 [392][25]_625
496^2 246016_10 [246][16]_1000 [15][18][15][16]_25 [15][93][16]_125 [393][391]_625
497^2 247009_10 [247][9]_1000 [15][20][5][9]_25 [15][101][9]_125 [395][134]_625
498^2 248004_10 [248][4]_1000 [15][21][20][4]_25 [15][109][4]_125 [396][504]_625
499^2 249001_10 [249][1]_1000 [15][23][10][1]_25 [15][117][1]_125 [398][251]_625
500^2 250000_10 [250][0]_1000 [16][0][0][0]_25 [16][0][0]_125 [400][0]_625
501^2 251001_10 [251][1]_1000 [16][1][15][1]_25 [16][8][1]_125 [401][376]_625
502^2 252004_10 [252][4]_1000 [16][3][5][4]_25 [16][16][4]_125 [403][129]_625
503^2 253009_10 [253][9]_1000 [16][4][20][9]_25 [16][24][9]_125 [404][509]_625
504^2 254016_10 [254][16]_1000 [16][6][10][16]_25 [16][32][16]_125 [406][266]_625
505^2 255025_10 [255][25]_1000 [16][8][1][0]_25 [16][40][25]_125 [408][25]_625
506^2 256036_10 [256][36]_1000 [16][9][16][11]_25 [16][48][36]_125 [409][411]_625
507^2 257049_10 [257][49]_1000 [16][11][6][24]_25 [16][56][49]_125 [411][174]_625
508^2 258064_10 [258][64]_1000 [16][12][22][14]_25 [16][64][64]_125 [412][564]_625
509^2 259081_10 [259][81]_1000 [16][14][13][6]_25 [16][72][81]_125 [414][331]_625
510^2 260100_10 [260][100]_1000 [16][16][4][0]_25 [16][80][100]_125 [416][100]_625
511^2 261121_10 [261][121]_1000 [16][17][19][21]_25 [16][88][121]_125 [417][496]_625
512^2 262144_10 [262][144]_1000 [16][19][10][19]_25 [16][97][19]_125 [419][269]_625
513^2 263169_10 [263][169]_1000 [16][21][1][19]_25 [16][105][44]_125 [421][44]_625
514^2 264196_10 [264][196]_1000 [16][22][17][21]_25 [16][113][71]_125 [422][446]_625
515^2 265225_10 [265][225]_1000 [16][24][9][0]_25 [16][121][100]_125 [424][225]_625
516^2 266256_10 [266][256]_1000 [17][1][0][6]_25 [17][5][6]_125 [426][6]_625
517^2 267289_10 [267][289]_1000 [17][2][16][14]_25 [17][13][39]_125 [427][414]_625
518^2 268324_10 [268][324]_1000 [17][4][7][24]_25 [17][21][74]_125 [429][199]_625
519^2 269361_10 [269][361]_1000 [17][5][24][11]_25 [17][29][111]_125 [430][611]_625
520^2 270400_10 [270][400]_1000 [17][7][16][0]_25 [17][38][25]_125 [432][400]_625
521^2 271441_10 [271][441]_1000 [17][9][7][16]_25 [17][46][66]_125 [434][191]_625
522^2 272484_10 [272][484]_1000 [17][10][24][9]_25 [17][54][109]_125 [435][609]_625
523^2 273529_10 [273][529]_1000 [17][12][16][4]_25 [17][63][29]_125 [437][404]_625
524^2 274576_10 [274][576]_1000 [17][14][8][1]_25 [17][71][76]_125 [439][201]_625
525^2 275625_10 [275][625]_1000 [17][16][0][0]_25 [17][80][0]_125 [441][0]_625
526^2 276676_10 [276][676]_1000 [17][17][17][1]_25 [17][88][51]_125 [442][426]_625
527^2 277729_10 [277][729]_1000 [17][19][9][4]_25 [17][96][104]_125 [444][229]_625
528^2 278784_10 [278][784]_1000 [17][21][1][9]_25 [17][105][34]_125 [446][34]_625
529^2 279841_10 [279][841]_1000 [17][22][18][16]_25 [17][113][91]_125 [447][466]_625
530^2 280900_10 [280][900]_1000 [17][24][11][0]_25 [17][122][25]_125 [449][275]_625
531^2 281961_10 [281][961]_1000 [18][1][3][11]_25 [18][5][86]_125 [451][86]_625
532^2 283024_10 [283][24]_1000 [18][2][20][24]_25 [18][14][24]_125 [452][524]_625
533^2 284089_10 [284][89]_1000 [18][4][13][14]_25 [18][22][89]_125 [454][339]_625
534^2 285156_10 [285][156]_1000 [18][6][6][6]_25 [18][31][31]_125 [456][156]_625
535^2 286225_10 [286][225]_1000 [18][7][24][0]_25 [18][39][100]_125 [457][600]_625
536^2 287296_10 [287][296]_1000 [18][9][16][21]_25 [18][48][46]_125 [459][421]_625
537^2 288369_10 [288][369]_1000 [18][11][9][19]_25 [18][56][119]_125 [461][244]_625
538^2 289444_10 [289][444]_1000 [18][13][2][19]_25 [18][65][69]_125 [463][69]_625
539^2 290521_10 [290][521]_1000 [18][14][20][21]_25 [18][74][21]_125 [464][521]_625
540^2 291600_10 [291][600]_1000 [18][16][14][0]_25 [18][82][100]_125 [466][350]_625
541^2 292681_10 [292][681]_1000 [18][18][7][6]_25 [18][91][56]_125 [468][181]_625
542^2 293764_10 [293][764]_1000 [18][20][0][14]_25 [18][100][14]_125 [470][14]_625
543^2 294849_10 [294][849]_1000 [18][21][18][24]_25 [18][108][99]_125 [471][474]_625
544^2 295936_10 [295][936]_1000 [18][23][12][11]_25 [18][117][61]_125 [473][311]_625
545^2 297025_10 [297][25]_1000 [19][0][6][0]_25 [19][1][25]_125 [475][150]_625
546^2 298116_10 [298][116]_1000 [19][1][24][16]_25 [19][9][116]_125 [476][616]_625
547^2 299209_10 [299][209]_1000 [19][3][18][9]_25 [19][18][84]_125 [478][459]_625
548^2 300304_10 [300][304]_1000 [19][5][12][4]_25 [19][27][54]_125 [480][304]_625
549^2 301401_10 [301][401]_1000 [19][7][6][1]_25 [19][36][26]_125 [482][151]_625
550^2 302500_10 [302][500]_1000 [19][9][0][0]_25 [19][45][0]_125 [484][0]_625
551^2 303601_10 [303][601]_1000 [19][10][19][1]_25 [19][53][101]_125 [485][476]_625
552^2 304704_10 [304][704]_1000 [19][12][13][4]_25 [19][62][79]_125 [487][329]_625
553^2 305809_10 [305][809]_1000 [19][14][7][9]_25 [19][71][59]_125 [489][184]_625
554^2 306916_10 [306][916]_1000 [19][16][1][16]_25 [19][80][41]_125 [491][41]_625
555^2 308025_10 [308][25]_1000 [19][17][21][0]_25 [19][89][25]_125 [492][525]_625
556^2 309136_10 [309][136]_1000 [19][19][15][11]_25 [19][98][11]_125 [494][386]_625
557^2 310249_10 [310][249]_1000 [19][21][9][24]_25 [19][106][124]_125 [496][249]_625
558^2 311364_10 [311][364]_1000 [19][23][4][14]_25 [19][115][114]_125 [498][114]_625
559^2 312481_10 [312][481]_1000 [19][24][24][6]_25 [19][124][106]_125 [499][606]_625
560^2 313600_10 [313][600]_1000 [20][1][19][0]_25 [20][8][100]_125 [501][475]_625
561^2 314721_10 [314][721]_1000 [20][3][13][21]_25 [20][17][96]_125 [503][346]_625
562^2 315844_10 [315][844]_1000 [20][5][8][19]_25 [20][26][94]_125 [505][219]_625
563^2 316969_10 [316][969]_1000 [20][7][3][19]_25 [20][35][94]_125 [507][94]_625
564^2 318096_10 [318][96]_1000 [20][8][23][21]_25 [20][44][96]_125 [508][596]_625
565^2 319225_10 [319][225]_1000 [20][10][19][0]_25 [20][53][100]_125 [510][475]_625
566^2 320356_10 [320][356]_1000 [20][12][14][6]_25 [20][62][106]_125 [512][356]_625
567^2 321489_10 [321][489]_1000 [20][14][9][14]_25 [20][71][114]_125 [514][239]_625
568^2 322624_10 [322][624]_1000 [20][16][4][24]_25 [20][80][124]_125 [516][124]_625
569^2 323761_10 [323][761]_1000 [20][18][0][11]_25 [20][90][11]_125 [518][11]_625
570^2 324900_10 [324][900]_1000 [20][19][21][0]_25 [20][99][25]_125 [519][525]_625
571^2 326041_10 [326][41]_1000 [20][21][16][16]_25 [20][108][41]_125 [521][416]_625
572^2 327184_10 [327][184]_1000 [20][23][12][9]_25 [20][117][59]_125 [523][309]_625
573^2 328329_10 [328][329]_1000 [21][0][8][4]_25 [21][1][79]_125 [525][204]_625
574^2 329476_10 [329][476]_1000 [21][2][4][1]_25 [21][10][101]_125 [527][101]_625
575^2 330625_10 [330][625]_1000 [21][4][0][0]_25 [21][20][0]_125 [529][0]_625
576^2 331776_10 [331][776]_1000 [21][5][21][1]_25 [21][29][26]_125 [530][526]_625
577^2 332929_10 [332][929]_1000 [21][7][17][4]_25 [21][38][54]_125 [532][429]_625
578^2 334084_10 [334][84]_1000 [21][9][13][9]_25 [21][47][84]_125 [534][334]_625
579^2 335241_10 [335][241]_1000 [21][11][9][16]_25 [21][56][116]_125 [536][241]_625
580^2 336400_10 [336][400]_1000 [21][13][6][0]_25 [21][66][25]_125 [538][150]_625
581^2 337561_10 [337][561]_1000 [21][15][2][11]_25 [21][75][61]_125 [540][61]_625
582^2 338724_10 [338][724]_1000 [21][16][23][24]_25 [21][84][99]_125 [541][599]_625
583^2 339889_10 [339][889]_1000 [21][18][20][14]_25 [21][94][14]_125 [543][514]_625
584^2 341056_10 [341][56]_1000 [21][20][17][6]_25 [21][103][56]_125 [545][431]_625
585^2 342225_10 [342][225]_1000 [21][22][14][0]_25 [21][112][100]_125 [547][350]_625
586^2 343396_10 [343][396]_1000 [21][24][10][21]_25 [21][122][21]_125 [549][271]_625
587^2 344569_10 [344][569]_1000 [22][1][7][19]_25 [22][6][69]_125 [551][194]_625
588^2 345744_10 [345][744]_1000 [22][3][4][19]_25 [22][15][119]_125 [553][119]_625
589^2 346921_10 [346][921]_1000 [22][5][1][21]_25 [22][25][46]_125 [555][46]_625
590^2 348100_10 [348][100]_1000 [22][6][24][0]_25 [22][34][100]_125 [556][600]_625
591^2 349281_10 [349][281]_1000 [22][8][21][6]_25 [22][44][31]_125 [558][531]_625
592^2 350464_10 [350][464]_1000 [22][10][18][14]_25 [22][53][89]_125 [560][464]_625
593^2 351649_10 [351][649]_1000 [22][12][15][24]_25 [22][63][24]_125 [562][399]_625
594^2 352836_10 [352][836]_1000 [22][14][13][11]_25 [22][72][86]_125 [564][336]_625
595^2 354025_10 [354][25]_1000 [22][16][11][0]_25 [22][82][25]_125 [566][275]_625
596^2 355216_10 [355][216]_1000 [22][18][8][16]_25 [22][91][91]_125 [568][216]_625
597^2 356409_10 [356][409]_1000 [22][20][6][9]_25 [22][101][34]_125 [570][159]_625
598^2 357604_10 [357][604]_1000 [22][22][4][4]_25 [22][110][104]_125 [572][104]_625
599^2 358801_10 [358][801]_1000 [22][24][2][1]_25 [22][120][51]_125 [574][51]_625
600^2 360000_10 [360][0]_1000 [23][1][0][0]_25 [23][5][0]_125 [576][0]_625
601^2 361201_10 [361][201]_1000 [23][2][23][1]_25 [23][14][76]_125 [577][576]_625
602^2 362404_10 [362][404]_1000 [23][4][21][4]_25 [23][24][29]_125 [579][529]_625
603^2 363609_10 [363][609]_1000 [23][6][19][9]_25 [23][33][109]_125 [581][484]_625
604^2 364816_10 [364][816]_1000 [23][8][17][16]_25 [23][43][66]_125 [583][441]_625
605^2 366025_10 [366][25]_1000 [23][10][16][0]_25 [23][53][25]_125 [585][400]_625
606^2 367236_10 [367][236]_1000 [23][12][14][11]_25 [23][62][111]_125 [587][361]_625
607^2 368449_10 [368][449]_1000 [23][14][12][24]_25 [23][72][74]_125 [589][324]_625
608^2 369664_10 [369][664]_1000 [23][16][11][14]_25 [23][82][39]_125 [591][289]_625
609^2 370881_10 [370][881]_1000 [23][18][10][6]_25 [23][92][6]_125 [593][256]_625
610^2 372100_10 [372][100]_1000 [23][20][9][0]_25 [23][101][100]_125 [595][225]_625
611^2 373321_10 [373][321]_1000 [23][22][7][21]_25 [23][111][71]_125 [597][196]_625
612^2 374544_10 [374][544]_1000 [23][24][6][19]_25 [23][121][44]_125 [599][169]_625
613^2 375769_10 [375][769]_1000 [24][1][5][19]_25 [24][6][19]_125 [601][144]_625
614^2 376996_10 [376][996]_1000 [24][3][4][21]_25 [24][15][121]_125 [603][121]_625
615^2 378225_10 [378][225]_1000 [24][5][4][0]_25 [24][25][100]_125 [605][100]_625
616^2 379456_10 [379][456]_1000 [24][7][3][6]_25 [24][35][81]_125 [607][81]_625
617^2 380689_10 [380][689]_1000 [24][9][2][14]_25 [24][45][64]_125 [609][64]_625
618^2 381924_10 [381][924]_1000 [24][11][1][24]_25 [24][55][49]_125 [611][49]_625
619^2 383161_10 [383][161]_1000 [24][13][1][11]_25 [24][65][36]_125 [613][36]_625
620^2 384400_10 [384][400]_1000 [24][15][1][0]_25 [24][75][25]_125 [615][25]_625
621^2 385641_10 [385][641]_1000 [24][17][0][16]_25 [24][85][16]_125 [617][16]_625
622^2 386884_10 [386][884]_1000 [24][19][0][9]_25 [24][95][9]_125 [619][9]_625
623^2 388129_10 [388][129]_1000 [24][21][0][4]_25 [24][105][4]_125 [621][4]_625
624^2 389376_10 [389][376]_1000 [24][23][0][1]_25 [24][115][1]_125 [623][1]_625
625^2 390625_10 [390][625]_1000 [1][0][0][0][0]_25 [25][0][0]_125 [1][0][0]_625
626^2 391876_10 [391][876]_1000 [1][0][2][0][1]_25 [25][10][1]_125 [1][2][1]_625
627^2 393129_10 [393][129]_1000 [1][0][4][0][4]_25 [25][20][4]_125 [1][4][4]_625
628^2 394384_10 [394][384]_1000 [1][0][6][0][9]_25 [25][30][9]_125 [1][6][9]_625
629^2 395641_10 [395][641]_1000 [1][0][8][0][16]_25 [25][40][16]_125 [1][8][16]_625
630^2 396900_10 [396][900]_1000 [1][0][10][1][0]_25 [25][50][25]_125 [1][10][25]_625
631^2 398161_10 [398][161]_1000 [1][0][12][1][11]_25 [25][60][36]_125 [1][12][36]_625
632^2 399424_10 [399][424]_1000 [1][0][14][1][24]_25 [25][70][49]_125 [1][14][49]_625
633^2 400689_10 [400][689]_1000 [1][0][16][2][14]_25 [25][80][64]_125 [1][16][64]_625
634^2 401956_10 [401][956]_1000 [1][0][18][3][6]_25 [25][90][81]_125 [1][18][81]_625
635^2 403225_10 [403][225]_1000 [1][0][20][4][0]_25 [25][100][100]_125 [1][20][100]_625
636^2 404496_10 [404][496]_1000 [1][0][22][4][21]_25 [25][110][121]_125 [1][22][121]_625
637^2 405769_10 [405][769]_1000 [1][0][24][5][19]_25 [25][121][19]_125 [1][24][144]_625
638^2 407044_10 [407][44]_1000 [1][1][1][6][19]_25 [26][6][44]_125 [1][26][169]_625
639^2 408321_10 [408][321]_1000 [1][1][3][7][21]_25 [26][16][71]_125 [1][28][196]_625
640^2 409600_10 [409][600]_1000 [1][1][5][9][0]_25 [26][26][100]_125 [1][30][225]_625
641^2 410881_10 [410][881]_1000 [1][1][7][10][6]_25 [26][37][6]_125 [1][32][256]_625
642^2 412164_10 [412][164]_1000 [1][1][9][11][14]_25 [26][47][39]_125 [1][34][289]_625
643^2 413449_10 [413][449]_1000 [1][1][11][12][24]_25 [26][57][74]_125 [1][36][324]_625
644^2 414736_10 [414][736]_1000 [1][1][13][14][11]_25 [26][67][111]_125 [1][38][361]_625
645^2 416025_10 [416][25]_1000 [1][1][15][16][0]_25 [26][78][25]_125 [1][40][400]_625
646^2 417316_10 [417][316]_1000 [1][1][17][17][16]_25 [26][88][66]_125 [1][42][441]_625
647^2 418609_10 [418][609]_1000 [1][1][19][19][9]_25 [26][98][109]_125 [1][44][484]_625
648^2 419904_10 [419][904]_1000 [1][1][21][21][4]_25 [26][109][29]_125 [1][46][529]_625
649^2 421201_10 [421][201]_1000 [1][1][23][23][1]_25 [26][119][76]_125 [1][48][576]_625
650^2 422500_10 [422][500]_1000 [1][2][1][0][0]_25 [27][5][0]_125 [1][51][0]_625
651^2 423801_10 [423][801]_1000 [1][2][3][2][1]_25 [27][15][51]_125 [1][53][51]_625
652^2 425104_10 [425][104]_1000 [1][2][5][4][4]_25 [27][25][104]_125 [1][55][104]_625
653^2 426409_10 [426][409]_1000 [1][2][7][6][9]_25 [27][36][34]_125 [1][57][159]_625
654^2 427716_10 [427][716]_1000 [1][2][9][8][16]_25 [27][46][91]_125 [1][59][216]_625
655^2 429025_10 [429][25]_1000 [1][2][11][11][0]_25 [27][57][25]_125 [1][61][275]_625
656^2 430336_10 [430][336]_1000 [1][2][13][13][11]_25 [27][67][86]_125 [1][63][336]_625
657^2 431649_10 [431][649]_1000 [1][2][15][15][24]_25 [27][78][24]_125 [1][65][399]_625
658^2 432964_10 [432][964]_1000 [1][2][17][18][14]_25 [27][88][89]_125 [1][67][464]_625
659^2 434281_10 [434][281]_1000 [1][2][19][21][6]_25 [27][99][31]_125 [1][69][531]_625
660^2 435600_10 [435][600]_1000 [1][2][21][24][0]_25 [27][109][100]_125 [1][71][600]_625
661^2 436921_10 [436][921]_1000 [1][2][24][1][21]_25 [27][120][46]_125 [1][74][46]_625
662^2 438244_10 [438][244]_1000 [1][3][1][4][19]_25 [28][5][119]_125 [1][76][119]_625
663^2 439569_10 [439][569]_1000 [1][3][3][7][19]_25 [28][16][69]_125 [1][78][194]_625
664^2 440896_10 [440][896]_1000 [1][3][5][10][21]_25 [28][27][21]_125 [1][80][271]_625
665^2 442225_10 [442][225]_1000 [1][3][7][14][0]_25 [28][37][100]_125 [1][82][350]_625
666^2 443556_10 [443][556]_1000 [1][3][9][17][6]_25 [28][48][56]_125 [1][84][431]_625
667^2 444889_10 [444][889]_1000 [1][3][11][20][14]_25 [28][59][14]_125 [1][86][514]_625
668^2 446224_10 [446][224]_1000 [1][3][13][23][24]_25 [28][69][99]_125 [1][88][599]_625
669^2 447561_10 [447][561]_1000 [1][3][16][2][11]_25 [28][80][61]_125 [1][91][61]_625
670^2 448900_10 [448][900]_1000 [1][3][18][6][0]_25 [28][91][25]_125 [1][93][150]_625
671^2 450241_10 [450][241]_1000 [1][3][20][9][16]_25 [28][101][116]_125 [1][95][241]_625
672^2 451584_10 [451][584]_1000 [1][3][22][13][9]_25 [28][112][84]_125 [1][97][334]_625
673^2 452929_10 [452][929]_1000 [1][3][24][17][4]_25 [28][123][54]_125 [1][99][429]_625
674^2 454276_10 [454][276]_1000 [1][4][1][21][1]_25 [29][9][26]_125 [1][101][526]_625
675^2 455625_10 [455][625]_1000 [1][4][4][0][0]_25 [29][20][0]_125 [1][104][0]_625
676^2 456976_10 [456][976]_1000 [1][4][6][4][1]_25 [29][30][101]_125 [1][106][101]_625
677^2 458329_10 [458][329]_1000 [1][4][8][8][4]_25 [29][41][79]_125 [1][108][204]_625
678^2 459684_10 [459][684]_1000 [1][4][10][12][9]_25 [29][52][59]_125 [1][110][309]_625
679^2 461041_10 [461][41]_1000 [1][4][12][16][16]_25 [29][63][41]_125 [1][112][416]_625
680^2 462400_10 [462][400]_1000 [1][4][14][21][0]_25 [29][74][25]_125 [1][114][525]_625
681^2 463761_10 [463][761]_1000 [1][4][17][0][11]_25 [29][85][11]_125 [1][117][11]_625
682^2 465124_10 [465][124]_1000 [1][4][19][4][24]_25 [29][95][124]_125 [1][119][124]_625
683^2 466489_10 [466][489]_1000 [1][4][21][9][14]_25 [29][106][114]_125 [1][121][239]_625
684^2 467856_10 [467][856]_1000 [1][4][23][14][6]_25 [29][117][106]_125 [1][123][356]_625
685^2 469225_10 [469][225]_1000 [1][5][0][19][0]_25 [30][3][100]_125 [1][125][475]_625
686^2 470596_10 [470][596]_1000 [1][5][2][23][21]_25 [30][14][96]_125 [1][127][596]_625
687^2 471969_10 [471][969]_1000 [1][5][5][3][19]_25 [30][25][94]_125 [1][130][94]_625
688^2 473344_10 [473][344]_1000 [1][5][7][8][19]_25 [30][36][94]_125 [1][132][219]_625
689^2 474721_10 [474][721]_1000 [1][5][9][13][21]_25 [30][47][96]_125 [1][134][346]_625
690^2 476100_10 [476][100]_1000 [1][5][11][19][0]_25 [30][58][100]_125 [1][136][475]_625
691^2 477481_10 [477][481]_1000 [1][5][13][24][6]_25 [30][69][106]_125 [1][138][606]_625
692^2 478864_10 [478][864]_1000 [1][5][16][4][14]_25 [30][80][114]_125 [1][141][114]_625
693^2 480249_10 [480][249]_1000 [1][5][18][9][24]_25 [30][91][124]_125 [1][143][249]_625
694^2 481636_10 [481][636]_1000 [1][5][20][15][11]_25 [30][103][11]_125 [1][145][386]_625
695^2 483025_10 [483][25]_1000 [1][5][22][21][0]_25 [30][114][25]_125 [1][147][525]_625
696^2 484416_10 [484][416]_1000 [1][6][0][1][16]_25 [31][0][41]_125 [1][150][41]_625
697^2 485809_10 [485][809]_1000 [1][6][2][7][9]_25 [31][11][59]_125 [1][152][184]_625
698^2 487204_10 [487][204]_1000 [1][6][4][13][4]_25 [31][22][79]_125 [1][154][329]_625
699^2 488601_10 [488][601]_1000 [1][6][6][19][1]_25 [31][33][101]_125 [1][156][476]_625
700^2 490000_10 [490][0]_1000 [1][6][9][0][0]_25 [31][45][0]_125 [1][159][0]_625
701^2 491401_10 [491][401]_1000 [1][6][11][6][1]_25 [31][56][26]_125 [1][161][151]_625
702^2 492804_10 [492][804]_1000 [1][6][13][12][4]_25 [31][67][54]_125 [1][163][304]_625
703^2 494209_10 [494][209]_1000 [1][6][15][18][9]_25 [31][78][84]_125 [1][165][459]_625
704^2 495616_10 [495][616]_1000 [1][6][17][24][16]_25 [31][89][116]_125 [1][167][616]_625
705^2 497025_10 [497][25]_1000 [1][6][20][6][0]_25 [31][101][25]_125 [1][170][150]_625
706^2 498436_10 [498][436]_1000 [1][6][22][12][11]_25 [31][112][61]_125 [1][172][311]_625
707^2 499849_10 [499][849]_1000 [1][6][24][18][24]_25 [31][123][99]_125 [1][174][474]_625
708^2 501264_10 [501][264]_1000 [1][7][2][0][14]_25 [32][10][14]_125 [1][177][14]_625
709^2 502681_10 [502][681]_1000 [1][7][4][7][6]_25 [32][21][56]_125 [1][179][181]_625
710^2 504100_10 [504][100]_1000 [1][7][6][14][0]_25 [32][32][100]_125 [1][181][350]_625
711^2 505521_10 [505][521]_1000 [1][7][8][20][21]_25 [32][44][21]_125 [1][183][521]_625
712^2 506944_10 [506][944]_1000 [1][7][11][2][19]_25 [32][55][69]_125 [1][186][69]_625
713^2 508369_10 [508][369]_1000 [1][7][13][9][19]_25 [32][66][119]_125 [1][188][244]_625
714^2 509796_10 [509][796]_1000 [1][7][15][16][21]_25 [32][78][46]_125 [1][190][421]_625
715^2 511225_10 [511][225]_1000 [1][7][17][24][0]_25 [32][89][100]_125 [1][192][600]_625
716^2 512656_10 [512][656]_1000 [1][7][20][6][6]_25 [32][101][31]_125 [1][195][156]_625
717^2 514089_10 [514][89]_1000 [1][7][22][13][14]_25 [32][112][89]_125 [1][197][339]_625
718^2 515524_10 [515][524]_1000 [1][7][24][20][24]_25 [32][124][24]_125 [1][199][524]_625
719^2 516961_10 [516][961]_1000 [1][8][2][3][11]_25 [33][10][86]_125 [1][202][86]_625
720^2 518400_10 [518][400]_1000 [1][8][4][11][0]_25 [33][22][25]_125 [1][204][275]_625
721^2 519841_10 [519][841]_1000 [1][8][6][18][16]_25 [33][33][91]_125 [1][206][466]_625
722^2 521284_10 [521][284]_1000 [1][8][9][1][9]_25 [33][45][34]_125 [1][209][34]_625
723^2 522729_10 [522][729]_1000 [1][8][11][9][4]_25 [33][56][104]_125 [1][211][229]_625
724^2 524176_10 [524][176]_1000 [1][8][13][17][1]_25 [33][68][51]_125 [1][213][426]_625
725^2 525625_10 [525][625]_1000 [1][8][16][0][0]_25 [33][80][0]_125 [1][216][0]_625
726^2 527076_10 [527][76]_1000 [1][8][18][8][1]_25 [33][91][76]_125 [1][218][201]_625
727^2 528529_10 [528][529]_1000 [1][8][20][16][4]_25 [33][103][29]_125 [1][220][404]_625
728^2 529984_10 [529][984]_1000 [1][8][22][24][9]_25 [33][114][109]_125 [1][222][609]_625
729^2 531441_10 [531][441]_1000 [1][9][0][7][16]_25 [34][1][66]_125 [1][225][191]_625
730^2 532900_10 [532][900]_1000 [1][9][2][16][0]_25 [34][13][25]_125 [1][227][400]_625
731^2 534361_10 [534][361]_1000 [1][9][4][24][11]_25 [34][24][111]_125 [1][229][611]_625
732^2 535824_10 [535][824]_1000 [1][9][7][7][24]_25 [34][36][74]_125 [1][232][199]_625
733^2 537289_10 [537][289]_1000 [1][9][9][16][14]_25 [34][48][39]_125 [1][234][414]_625
734^2 538756_10 [538][756]_1000 [1][9][12][0][6]_25 [34][60][6]_125 [1][237][6]_625
735^2 540225_10 [540][225]_1000 [1][9][14][9][0]_25 [34][71][100]_125 [1][239][225]_625
736^2 541696_10 [541][696]_1000 [1][9][16][17][21]_25 [34][83][71]_125 [1][241][446]_625
737^2 543169_10 [543][169]_1000 [1][9][19][1][19]_25 [34][95][44]_125 [1][244][44]_625
738^2 544644_10 [544][644]_1000 [1][9][21][10][19]_25 [34][107][19]_125 [1][246][269]_625
739^2 546121_10 [546][121]_1000 [1][9][23][19][21]_25 [34][118][121]_125 [1][248][496]_625
740^2 547600_10 [547][600]_1000 [1][10][1][4][0]_25 [35][5][100]_125 [1][251][100]_625
741^2 549081_10 [549][81]_1000 [1][10][3][13][6]_25 [35][17][81]_125 [1][253][331]_625
742^2 550564_10 [550][564]_1000 [1][10][5][22][14]_25 [35][29][64]_125 [1][255][564]_625
743^2 552049_10 [552][49]_1000 [1][10][8][6][24]_25 [35][41][49]_125 [1][258][174]_625
744^2 553536_10 [553][536]_1000 [1][10][10][16][11]_25 [35][53][36]_125 [1][260][411]_625
745^2 555025_10 [555][25]_1000 [1][10][13][1][0]_25 [35][65][25]_125 [1][263][25]_625
746^2 556516_10 [556][516]_1000 [1][10][15][10][16]_25 [35][77][16]_125 [1][265][266]_625
747^2 558009_10 [558][9]_1000 [1][10][17][20][9]_25 [35][89][9]_125 [1][267][509]_625
748^2 559504_10 [559][504]_1000 [1][10][20][5][4]_25 [35][101][4]_125 [1][270][129]_625
749^2 561001_10 [561][1]_1000 [1][10][22][15][1]_25 [35][113][1]_125 [1][272][376]_625
750^2 562500_10 [562][500]_1000 [1][11][0][0][0]_25 [36][0][0]_125 [1][275][0]_625
751^2 564001_10 [564][1]_1000 [1][11][2][10][1]_25 [36][12][1]_125 [1][277][251]_625
752^2 565504_10 [565][504]_1000 [1][11][4][20][4]_25 [36][24][4]_125 [1][279][504]_625
753^2 567009_10 [567][9]_1000 [1][11][7][5][9]_25 [36][36][9]_125 [1][282][134]_625
754^2 568516_10 [568][516]_1000 [1][11][9][15][16]_25 [36][48][16]_125 [1][284][391]_625
755^2 570025_10 [570][25]_1000 [1][11][12][1][0]_25 [36][60][25]_125 [1][287][25]_625
756^2 571536_10 [571][536]_1000 [1][11][14][11][11]_25 [36][72][36]_125 [1][289][286]_625
757^2 573049_10 [573][49]_1000 [1][11][16][21][24]_25 [36][84][49]_125 [1][291][549]_625
758^2 574564_10 [574][564]_1000 [1][11][19][7][14]_25 [36][96][64]_125 [1][294][189]_625
759^2 576081_10 [576][81]_1000 [1][11][21][18][6]_25 [36][108][81]_125 [1][296][456]_625
760^2 577600_10 [577][600]_1000 [1][11][24][4][0]_25 [36][120][100]_125 [1][299][100]_625
761^2 579121_10 [579][121]_1000 [1][12][1][14][21]_25 [37][7][121]_125 [1][301][371]_625
762^2 580644_10 [580][644]_1000 [1][12][4][0][19]_25 [37][20][19]_125 [1][304][19]_625
763^2 582169_10 [582][169]_1000 [1][12][6][11][19]_25 [37][32][44]_125 [1][306][294]_625
764^2 583696_10 [583][696]_1000 [1][12][8][22][21]_25 [37][44][71]_125 [1][308][571]_625
765^2 585225_10 [585][225]_1000 [1][12][11][9][0]_25 [37][56][100]_125 [1][311][225]_625
766^2 586756_10 [586][756]_1000 [1][12][13][20][6]_25 [37][69][6]_125 [1][313][506]_625
767^2 588289_10 [588][289]_1000 [1][12][16][6][14]_25 [37][81][39]_125 [1][316][164]_625
768^2 589824_10 [589][824]_1000 [1][12][18][17][24]_25 [37][93][74]_125 [1][318][449]_625
769^2 591361_10 [591][361]_1000 [1][12][21][4][11]_25 [37][105][111]_125 [1][321][111]_625
770^2 592900_10 [592][900]_1000 [1][12][23][16][0]_25 [37][118][25]_125 [1][323][400]_625
771^2 594441_10 [594][441]_1000 [1][13][1][2][16]_25 [38][5][66]_125 [1][326][66]_625
772^2 595984_10 [595][984]_1000 [1][13][3][14][9]_25 [38][17][109]_125 [1][328][359]_625
773^2 597529_10 [597][529]_1000 [1][13][6][1][4]_25 [38][30][29]_125 [1][331][29]_625
774^2 599076_10 [599][76]_1000 [1][13][8][13][1]_25 [38][42][76]_125 [1][333][326]_625
775^2 600625_10 [600][625]_1000 [1][13][11][0][0]_25 [38][55][0]_125 [1][336][0]_625
776^2 602176_10 [602][176]_1000 [1][13][13][12][1]_25 [38][67][51]_125 [1][338][301]_625
777^2 603729_10 [603][729]_1000 [1][13][15][24][4]_25 [38][79][104]_125 [1][340][604]_625
778^2 605284_10 [605][284]_1000 [1][13][18][11][9]_25 [38][92][34]_125 [1][343][284]_625
779^2 606841_10 [606][841]_1000 [1][13][20][23][16]_25 [38][104][91]_125 [1][345][591]_625
780^2 608400_10 [608][400]_1000 [1][13][23][11][0]_25 [38][117][25]_125 [1][348][275]_625
781^2 609961_10 [609][961]_1000 [1][14][0][23][11]_25 [39][4][86]_125 [1][350][586]_625
782^2 611524_10 [611][524]_1000 [1][14][3][10][24]_25 [39][17][24]_125 [1][353][274]_625
783^2 613089_10 [613][89]_1000 [1][14][5][23][14]_25 [39][29][89]_125 [1][355][589]_625
784^2 614656_10 [614][656]_1000 [1][14][8][11][6]_25 [39][42][31]_125 [1][358][281]_625
785^2 616225_10 [616][225]_1000 [1][14][10][24][0]_25 [39][54][100]_125 [1][360][600]_625
786^2 617796_10 [617][796]_1000 [1][14][13][11][21]_25 [39][67][46]_125 [1][363][296]_625
787^2 619369_10 [619][369]_1000 [1][14][15][24][19]_25 [39][79][119]_125 [1][365][619]_625
788^2 620944_10 [620][944]_1000 [1][14][18][12][19]_25 [39][92][69]_125 [1][368][319]_625
789^2 622521_10 [622][521]_1000 [1][14][21][0][21]_25 [39][105][21]_125 [1][371][21]_625
790^2 624100_10 [624][100]_1000 [1][14][23][14][0]_25 [39][117][100]_125 [1][373][350]_625
791^2 625681_10 [625][681]_1000 [1][15][1][2][6]_25 [40][5][56]_125 [1][376][56]_625
792^2 627264_10 [627][264]_1000 [1][15][3][15][14]_25 [40][18][14]_125 [1][378][389]_625
793^2 628849_10 [628][849]_1000 [1][15][6][3][24]_25 [40][30][99]_125 [1][381][99]_625
794^2 630436_10 [630][436]_1000 [1][15][8][17][11]_25 [40][43][61]_125 [1][383][436]_625
795^2 632025_10 [632][25]_1000 [1][15][11][6][0]_25 [40][56][25]_125 [1][386][150]_625
796^2 633616_10 [633][616]_1000 [1][15][13][19][16]_25 [40][68][116]_125 [1][388][491]_625
797^2 635209_10 [635][209]_1000 [1][15][16][8][9]_25 [40][81][84]_125 [1][391][209]_625
798^2 636804_10 [636][804]_1000 [1][15][18][22][4]_25 [40][94][54]_125 [1][393][554]_625
799^2 638401_10 [638][401]_1000 [1][15][21][11][1]_25 [40][107][26]_125 [1][396][276]_625
800^2 640000_10 [640][0]_1000 [1][15][24][0][0]_25 [40][120][0]_125 [1][399][0]_625
801^2 641601_10 [641][601]_1000 [1][16][1][14][1]_25 [41][7][101]_125 [1][401][351]_625
802^2 643204_10 [643][204]_1000 [1][16][4][3][4]_25 [41][20][79]_125 [1][404][79]_625
803^2 644809_10 [644][809]_1000 [1][16][6][17][9]_25 [41][33][59]_125 [1][406][434]_625
804^2 646416_10 [646][416]_1000 [1][16][9][6][16]_25 [41][46][41]_125 [1][409][166]_625
805^2 648025_10 [648][25]_1000 [1][16][11][21][0]_25 [41][59][25]_125 [1][411][525]_625
806^2 649636_10 [649][636]_1000 [1][16][14][10][11]_25 [41][72][11]_125 [1][414][261]_625
807^2 651249_10 [651][249]_1000 [1][16][16][24][24]_25 [41][84][124]_125 [1][416][624]_625
808^2 652864_10 [652][864]_1000 [1][16][19][14][14]_25 [41][97][114]_125 [1][419][364]_625
809^2 654481_10 [654][481]_1000 [1][16][22][4][6]_25 [41][110][106]_125 [1][422][106]_625
810^2 656100_10 [656][100]_1000 [1][16][24][19][0]_25 [41][123][100]_125 [1][424][475]_625
811^2 657721_10 [657][721]_1000 [1][17][2][8][21]_25 [42][11][96]_125 [1][427][221]_625
812^2 659344_10 [659][344]_1000 [1][17][4][23][19]_25 [42][24][94]_125 [1][429][594]_625
813^2 660969_10 [660][969]_1000 [1][17][7][13][19]_25 [42][37][94]_125 [1][432][344]_625
814^2 662596_10 [662][596]_1000 [1][17][10][3][21]_25 [42][50][96]_125 [1][435][96]_625
815^2 664225_10 [664][225]_1000 [1][17][12][19][0]_25 [42][63][100]_125 [1][437][475]_625
816^2 665856_10 [665][856]_1000 [1][17][15][9][6]_25 [42][76][106]_125 [1][440][231]_625
817^2 667489_10 [667][489]_1000 [1][17][17][24][14]_25 [42][89][114]_125 [1][442][614]_625
818^2 669124_10 [669][124]_1000 [1][17][20][14][24]_25 [42][102][124]_125 [1][445][374]_625
819^2 670761_10 [670][761]_1000 [1][17][23][5][11]_25 [42][116][11]_125 [1][448][136]_625
820^2 672400_10 [672][400]_1000 [1][18][0][21][0]_25 [43][4][25]_125 [1][450][525]_625
821^2 674041_10 [674][41]_1000 [1][18][3][11][16]_25 [43][17][41]_125 [1][453][291]_625
822^2 675684_10 [675][684]_1000 [1][18][6][2][9]_25 [43][30][59]_125 [1][456][59]_625
823^2 677329_10 [677][329]_1000 [1][18][8][18][4]_25 [43][43][79]_125 [1][458][454]_625
824^2 678976_10 [678][976]_1000 [1][18][11][9][1]_25 [43][56][101]_125 [1][461][226]_625
825^2 680625_10 [680][625]_1000 [1][18][14][0][0]_25 [43][70][0]_125 [1][464][0]_625
826^2 682276_10 [682][276]_1000 [1][18][16][16][1]_25 [43][83][26]_125 [1][466][401]_625
827^2 683929_10 [683][929]_1000 [1][18][19][7][4]_25 [43][96][54]_125 [1][469][179]_625
828^2 685584_10 [685][584]_1000 [1][18][21][23][9]_25 [43][109][84]_125 [1][471][584]_625
829^2 687241_10 [687][241]_1000 [1][18][24][14][16]_25 [43][122][116]_125 [1][474][366]_625
830^2 688900_10 [688][900]_1000 [1][19][2][6][0]_25 [44][11][25]_125 [1][477][150]_625
831^2 690561_10 [690][561]_1000 [1][19][4][22][11]_25 [44][24][61]_125 [1][479][561]_625
832^2 692224_10 [692][224]_1000 [1][19][7][13][24]_25 [44][37][99]_125 [1][482][349]_625
833^2 693889_10 [693][889]_1000 [1][19][10][5][14]_25 [44][51][14]_125 [1][485][139]_625
834^2 695556_10 [695][556]_1000 [1][19][12][22][6]_25 [44][64][56]_125 [1][487][556]_625
835^2 697225_10 [697][225]_1000 [1][19][15][14][0]_25 [44][77][100]_125 [1][490][350]_625
836^2 698896_10 [698][896]_1000 [1][19][18][5][21]_25 [44][91][21]_125 [1][493][146]_625
837^2 700569_10 [700][569]_1000 [1][19][20][22][19]_25 [44][104][69]_125 [1][495][569]_625
838^2 702244_10 [702][244]_1000 [1][19][23][14][19]_25 [44][117][119]_125 [1][498][369]_625
839^2 703921_10 [703][921]_1000 [1][20][1][6][21]_25 [45][6][46]_125 [1][501][171]_625
840^2 705600_10 [705][600]_1000 [1][20][3][24][0]_25 [45][19][100]_125 [1][503][600]_625
841^2 707281_10 [707][281]_1000 [1][20][6][16][6]_25 [45][33][31]_125 [1][506][406]_625
842^2 708964_10 [708][964]_1000 [1][20][9][8][14]_25 [45][46][89]_125 [1][509][214]_625
843^2 710649_10 [710][649]_1000 [1][20][12][0][24]_25 [45][60][24]_125 [1][512][24]_625
844^2 712336_10 [712][336]_1000 [1][20][14][18][11]_25 [45][73][86]_125 [1][514][461]_625
845^2 714025_10 [714][25]_1000 [1][20][17][11][0]_25 [45][87][25]_125 [1][517][275]_625
846^2 715716_10 [715][716]_1000 [1][20][20][3][16]_25 [45][100][91]_125 [1][520][91]_625
847^2 717409_10 [717][409]_1000 [1][20][22][21][9]_25 [45][114][34]_125 [1][522][534]_625
848^2 719104_10 [719][104]_1000 [1][21][0][14][4]_25 [46][2][104]_125 [1][525][354]_625
849^2 720801_10 [720][801]_1000 [1][21][3][7][1]_25 [46][16][51]_125 [1][528][176]_625
850^2 722500_10 [722][500]_1000 [1][21][6][0][0]_25 [46][30][0]_125 [1][531][0]_625
851^2 724201_10 [724][201]_1000 [1][21][8][18][1]_25 [46][43][76]_125 [1][533][451]_625
852^2 725904_10 [725][904]_1000 [1][21][11][11][4]_25 [46][57][29]_125 [1][536][279]_625
853^2 727609_10 [727][609]_1000 [1][21][14][4][9]_25 [46][70][109]_125 [1][539][109]_625
854^2 729316_10 [729][316]_1000 [1][21][16][22][16]_25 [46][84][66]_125 [1][541][566]_625
855^2 731025_10 [731][25]_1000 [1][21][19][16][0]_25 [46][98][25]_125 [1][544][400]_625
856^2 732736_10 [732][736]_1000 [1][21][22][9][11]_25 [46][111][111]_125 [1][547][236]_625
857^2 734449_10 [734][449]_1000 [1][22][0][2][24]_25 [47][0][74]_125 [1][550][74]_625
858^2 736164_10 [736][164]_1000 [1][22][2][21][14]_25 [47][14][39]_125 [1][552][539]_625
859^2 737881_10 [737][881]_1000 [1][22][5][15][6]_25 [47][28][6]_125 [1][555][381]_625
860^2 739600_10 [739][600]_1000 [1][22][8][9][0]_25 [47][41][100]_125 [1][558][225]_625
861^2 741321_10 [741][321]_1000 [1][22][11][2][21]_25 [47][55][71]_125 [1][561][71]_625
862^2 743044_10 [743][44]_1000 [1][22][13][21][19]_25 [47][69][44]_125 [1][563][544]_625
863^2 744769_10 [744][769]_1000 [1][22][16][15][19]_25 [47][83][19]_125 [1][566][394]_625
864^2 746496_10 [746][496]_1000 [1][22][19][9][21]_25 [47][96][121]_125 [1][569][246]_625
865^2 748225_10 [748][225]_1000 [1][22][22][4][0]_25 [47][110][100]_125 [1][572][100]_625
866^2 749956_10 [749][956]_1000 [1][22][24][23][6]_25 [47][124][81]_125 [1][574][581]_625
867^2 751689_10 [751][689]_1000 [1][23][2][17][14]_25 [48][13][64]_125 [1][577][439]_625
868^2 753424_10 [753][424]_1000 [1][23][5][11][24]_25 [48][27][49]_125 [1][580][299]_625
869^2 755161_10 [755][161]_1000 [1][23][8][6][11]_25 [48][41][36]_125 [1][583][161]_625
870^2 756900_10 [756][900]_1000 [1][23][11][1][0]_25 [48][55][25]_125 [1][586][25]_625
871^2 758641_10 [758][641]_1000 [1][23][13][20][16]_25 [48][69][16]_125 [1][588][516]_625
872^2 760384_10 [760][384]_1000 [1][23][16][15][9]_25 [48][83][9]_125 [1][591][384]_625
873^2 762129_10 [762][129]_1000 [1][23][19][10][4]_25 [48][97][4]_125 [1][594][254]_625
874^2 763876_10 [763][876]_1000 [1][23][22][5][1]_25 [48][111][1]_125 [1][597][126]_625
875^2 765625_10 [765][625]_1000 [1][24][0][0][0]_25 [49][0][0]_125 [1][600][0]_625
876^2 767376_10 [767][376]_1000 [1][24][2][20][1]_25 [49][14][1]_125 [1][602][501]_625
877^2 769129_10 [769][129]_1000 [1][24][5][15][4]_25 [49][28][4]_125 [1][605][379]_625
878^2 770884_10 [770][884]_1000 [1][24][8][10][9]_25 [49][42][9]_125 [1][608][259]_625
879^2 772641_10 [772][641]_1000 [1][24][11][5][16]_25 [49][56][16]_125 [1][611][141]_625
880^2 774400_10 [774][400]_1000 [1][24][14][1][0]_25 [49][70][25]_125 [1][614][25]_625
881^2 776161_10 [776][161]_1000 [1][24][16][21][11]_25 [49][84][36]_125 [1][616][536]_625
882^2 777924_10 [777][924]_1000 [1][24][19][16][24]_25 [49][98][49]_125 [1][619][424]_625
883^2 779689_10 [779][689]_1000 [1][24][22][12][14]_25 [49][112][64]_125 [1][622][314]_625
884^2 781456_10 [781][456]_1000 [2][0][0][8][6]_25 [50][1][81]_125 [2][0][206]_625
885^2 783225_10 [783][225]_1000 [2][0][3][4][0]_25 [50][15][100]_125 [2][3][100]_625
886^2 784996_10 [784][996]_1000 [2][0][5][24][21]_25 [50][29][121]_125 [2][5][621]_625
887^2 786769_10 [786][769]_1000 [2][0][8][20][19]_25 [50][44][19]_125 [2][8][519]_625
888^2 788544_10 [788][544]_1000 [2][0][11][16][19]_25 [50][58][44]_125 [2][11][419]_625
889^2 790321_10 [790][321]_1000 [2][0][14][12][21]_25 [50][72][71]_125 [2][14][321]_625
890^2 792100_10 [792][100]_1000 [2][0][17][9][0]_25 [50][86][100]_125 [2][17][225]_625
891^2 793881_10 [793][881]_1000 [2][0][20][5][6]_25 [50][101][6]_125 [2][20][131]_625
892^2 795664_10 [795][664]_1000 [2][0][23][1][14]_25 [50][115][39]_125 [2][23][39]_625
893^2 797449_10 [797][449]_1000 [2][1][0][22][24]_25 [51][4][74]_125 [2][25][574]_625
894^2 799236_10 [799][236]_1000 [2][1][3][19][11]_25 [51][18][111]_125 [2][28][486]_625
895^2 801025_10 [801][25]_1000 [2][1][6][16][0]_25 [51][33][25]_125 [2][31][400]_625
896^2 802816_10 [802][816]_1000 [2][1][9][12][16]_25 [51][47][66]_125 [2][34][316]_625
897^2 804609_10 [804][609]_1000 [2][1][12][9][9]_25 [51][61][109]_125 [2][37][234]_625
898^2 806404_10 [806][404]_1000 [2][1][15][6][4]_25 [51][76][29]_125 [2][40][154]_625
899^2 808201_10 [808][201]_1000 [2][1][18][3][1]_25 [51][90][76]_125 [2][43][76]_625
900^2 810000_10 [810][0]_1000 [2][1][21][0][0]_25 [51][105][0]_125 [2][46][0]_625
901^2 811801_10 [811][801]_1000 [2][1][23][22][1]_25 [51][119][51]_125 [2][48][551]_625
902^2 813604_10 [813][604]_1000 [2][2][1][19][4]_25 [52][8][104]_125 [2][51][479]_625
903^2 815409_10 [815][409]_1000 [2][2][4][16][9]_25 [52][23][34]_125 [2][54][409]_625
904^2 817216_10 [817][216]_1000 [2][2][7][13][16]_25 [52][37][91]_125 [2][57][341]_625
905^2 819025_10 [819][25]_1000 [2][2][10][11][0]_25 [52][52][25]_125 [2][60][275]_625
906^2 820836_10 [820][836]_1000 [2][2][13][8][11]_25 [52][66][86]_125 [2][63][211]_625
907^2 822649_10 [822][649]_1000 [2][2][16][5][24]_25 [52][81][24]_125 [2][66][149]_625
908^2 824464_10 [824][464]_1000 [2][2][19][3][14]_25 [52][95][89]_125 [2][69][89]_625
909^2 826281_10 [826][281]_1000 [2][2][22][1][6]_25 [52][110][31]_125 [2][72][31]_625
910^2 828100_10 [828][100]_1000 [2][2][24][24][0]_25 [52][124][100]_125 [2][74][600]_625
911^2 829921_10 [829][921]_1000 [2][3][2][21][21]_25 [53][14][46]_125 [2][77][546]_625
912^2 831744_10 [831][744]_1000 [2][3][5][19][19]_25 [53][28][119]_125 [2][80][494]_625
913^2 833569_10 [833][569]_1000 [2][3][8][17][19]_25 [53][43][69]_125 [2][83][444]_625
914^2 835396_10 [835][396]_1000 [2][3][11][15][21]_25 [53][58][21]_125 [2][86][396]_625
915^2 837225_10 [837][225]_1000 [2][3][14][14][0]_25 [53][72][100]_125 [2][89][350]_625
916^2 839056_10 [839][56]_1000 [2][3][17][12][6]_25 [53][87][56]_125 [2][92][306]_625
917^2 840889_10 [840][889]_1000 [2][3][20][10][14]_25 [53][102][14]_125 [2][95][264]_625
918^2 842724_10 [842][724]_1000 [2][3][23][8][24]_25 [53][116][99]_125 [2][98][224]_625
919^2 844561_10 [844][561]_1000 [2][4][1][7][11]_25 [54][6][61]_125 [2][101][186]_625
920^2 846400_10 [846][400]_1000 [2][4][4][6][0]_25 [54][21][25]_125 [2][104][150]_625
921^2 848241_10 [848][241]_1000 [2][4][7][4][16]_25 [54][35][116]_125 [2][107][116]_625
922^2 850084_10 [850][84]_1000 [2][4][10][3][9]_25 [54][50][84]_125 [2][110][84]_625
923^2 851929_10 [851][929]_1000 [2][4][13][2][4]_25 [54][65][54]_125 [2][113][54]_625
924^2 853776_10 [853][776]_1000 [2][4][16][1][1]_25 [54][80][26]_125 [2][116][26]_625
925^2 855625_10 [855][625]_1000 [2][4][19][0][0]_25 [54][95][0]_125 [2][119][0]_625
926^2 857476_10 [857][476]_1000 [2][4][21][24][1]_25 [54][109][101]_125 [2][121][601]_625
927^2 859329_10 [859][329]_1000 [2][4][24][23][4]_25 [54][124][79]_125 [2][124][579]_625
928^2 861184_10 [861][184]_1000 [2][5][2][22][9]_25 [55][14][59]_125 [2][127][559]_625
929^2 863041_10 [863][41]_1000 [2][5][5][21][16]_25 [55][29][41]_125 [2][130][541]_625
930^2 864900_10 [864][900]_1000 [2][5][8][21][0]_25 [55][44][25]_125 [2][133][525]_625
931^2 866761_10 [866][761]_1000 [2][5][11][20][11]_25 [55][59][11]_125 [2][136][511]_625
932^2 868624_10 [868][624]_1000 [2][5][14][19][24]_25 [55][73][124]_125 [2][139][499]_625
933^2 870489_10 [870][489]_1000 [2][5][17][19][14]_25 [55][88][114]_125 [2][142][489]_625
934^2 872356_10 [872][356]_1000 [2][5][20][19][6]_25 [55][103][106]_125 [2][145][481]_625
935^2 874225_10 [874][225]_1000 [2][5][23][19][0]_25 [55][118][100]_125 [2][148][475]_625
936^2 876096_10 [876][96]_1000 [2][6][1][18][21]_25 [56][8][96]_125 [2][151][471]_625
937^2 877969_10 [877][969]_1000 [2][6][4][18][19]_25 [56][23][94]_125 [2][154][469]_625
938^2 879844_10 [879][844]_1000 [2][6][7][18][19]_25 [56][38][94]_125 [2][157][469]_625
939^2 881721_10 [881][721]_1000 [2][6][10][18][21]_25 [56][53][96]_125 [2][160][471]_625
940^2 883600_10 [883][600]_1000 [2][6][13][19][0]_25 [56][68][100]_125 [2][163][475]_625
941^2 885481_10 [885][481]_1000 [2][6][16][19][6]_25 [56][83][106]_125 [2][166][481]_625
942^2 887364_10 [887][364]_1000 [2][6][19][19][14]_25 [56][98][114]_125 [2][169][489]_625
943^2 889249_10 [889][249]_1000 [2][6][22][19][24]_25 [56][113][124]_125 [2][172][499]_625
944^2 891136_10 [891][136]_1000 [2][7][0][20][11]_25 [57][4][11]_125 [2][175][511]_625
945^2 893025_10 [893][25]_1000 [2][7][3][21][0]_25 [57][19][25]_125 [2][178][525]_625
946^2 894916_10 [894][916]_1000 [2][7][6][21][16]_25 [57][34][41]_125 [2][181][541]_625
947^2 896809_10 [896][809]_1000 [2][7][9][22][9]_25 [57][49][59]_125 [2][184][559]_625
948^2 898704_10 [898][704]_1000 [2][7][12][23][4]_25 [57][64][79]_125 [2][187][579]_625
949^2 900601_10 [900][601]_1000 [2][7][15][24][1]_25 [57][79][101]_125 [2][190][601]_625
950^2 902500_10 [902][500]_1000 [2][7][19][0][0]_25 [57][95][0]_125 [2][194][0]_625
951^2 904401_10 [904][401]_1000 [2][7][22][1][1]_25 [57][110][26]_125 [2][197][26]_625
952^2 906304_10 [906][304]_1000 [2][8][0][2][4]_25 [58][0][54]_125 [2][200][54]_625
953^2 908209_10 [908][209]_1000 [2][8][3][3][9]_25 [58][15][84]_125 [2][203][84]_625
954^2 910116_10 [910][116]_1000 [2][8][6][4][16]_25 [58][30][116]_125 [2][206][116]_625
955^2 912025_10 [912][25]_1000 [2][8][9][6][0]_25 [58][46][25]_125 [2][209][150]_625
956^2 913936_10 [913][936]_1000 [2][8][12][7][11]_25 [58][61][61]_125 [2][212][186]_625
957^2 915849_10 [915][849]_1000 [2][8][15][8][24]_25 [58][76][99]_125 [2][215][224]_625
958^2 917764_10 [917][764]_1000 [2][8][18][10][14]_25 [58][92][14]_125 [2][218][264]_625
959^2 919681_10 [919][681]_1000 [2][8][21][12][6]_25 [58][107][56]_125 [2][221][306]_625
960^2 921600_10 [921][600]_1000 [2][8][24][14][0]_25 [58][122][100]_125 [2][224][350]_625
961^2 923521_10 [923][521]_1000 [2][9][2][15][21]_25 [59][13][21]_125 [2][227][396]_625
962^2 925444_10 [925][444]_1000 [2][9][5][17][19]_25 [59][28][69]_125 [2][230][444]_625
963^2 927369_10 [927][369]_1000 [2][9][8][19][19]_25 [59][43][119]_125 [2][233][494]_625
964^2 929296_10 [929][296]_1000 [2][9][11][21][21]_25 [59][59][46]_125 [2][236][546]_625
965^2 931225_10 [931][225]_1000 [2][9][14][24][0]_25 [59][74][100]_125 [2][239][600]_625
966^2 933156_10 [933][156]_1000 [2][9][18][1][6]_25 [59][90][31]_125 [2][243][31]_625
967^2 935089_10 [935][89]_1000 [2][9][21][3][14]_25 [59][105][89]_125 [2][246][89]_625
968^2 937024_10 [937][24]_1000 [2][9][24][5][24]_25 [59][121][24]_125 [2][249][149]_625
969^2 938961_10 [938][961]_1000 [2][10][2][8][11]_25 [60][11][86]_125 [2][252][211]_625
970^2 940900_10 [940][900]_1000 [2][10][5][11][0]_25 [60][27][25]_125 [2][255][275]_625
971^2 942841_10 [942][841]_1000 [2][10][8][13][16]_25 [60][42][91]_125 [2][258][341]_625
972^2 944784_10 [944][784]_1000 [2][10][11][16][9]_25 [60][58][34]_125 [2][261][409]_625
973^2 946729_10 [946][729]_1000 [2][10][14][19][4]_25 [60][73][104]_125 [2][264][479]_625
974^2 948676_10 [948][676]_1000 [2][10][17][22][1]_25 [60][89][51]_125 [2][267][551]_625
975^2 950625_10 [950][625]_1000 [2][10][21][0][0]_25 [60][105][0]_125 [2][271][0]_625
976^2 952576_10 [952][576]_1000 [2][10][24][3][1]_25 [60][120][76]_125 [2][274][76]_625
977^2 954529_10 [954][529]_1000 [2][11][2][6][4]_25 [61][11][29]_125 [2][277][154]_625
978^2 956484_10 [956][484]_1000 [2][11][5][9][9]_25 [61][26][109]_125 [2][280][234]_625
979^2 958441_10 [958][441]_1000 [2][11][8][12][16]_25 [61][42][66]_125 [2][283][316]_625
980^2 960400_10 [960][400]_1000 [2][11][11][16][0]_25 [61][58][25]_125 [2][286][400]_625
981^2 962361_10 [962][361]_1000 [2][11][14][19][11]_25 [61][73][111]_125 [2][289][486]_625
982^2 964324_10 [964][324]_1000 [2][11][17][22][24]_25 [61][89][74]_125 [2][292][574]_625
983^2 966289_10 [966][289]_1000 [2][11][21][1][14]_25 [61][105][39]_125 [2][296][39]_625
984^2 968256_10 [968][256]_1000 [2][11][24][5][6]_25 [61][121][6]_125 [2][299][131]_625
985^2 970225_10 [970][225]_1000 [2][12][2][9][0]_25 [62][11][100]_125 [2][302][225]_625
986^2 972196_10 [972][196]_1000 [2][12][5][12][21]_25 [62][27][71]_125 [2][305][321]_625
987^2 974169_10 [974][169]_1000 [2][12][8][16][19]_25 [62][43][44]_125 [2][308][419]_625
988^2 976144_10 [976][144]_1000 [2][12][11][20][19]_25 [62][59][19]_125 [2][311][519]_625
989^2 978121_10 [978][121]_1000 [2][12][14][24][21]_25 [62][74][121]_125 [2][314][621]_625
990^2 980100_10 [980][100]_1000 [2][12][18][4][0]_25 [62][90][100]_125 [2][318][100]_625
991^2 982081_10 [982][81]_1000 [2][12][21][8][6]_25 [62][106][81]_125 [2][321][206]_625
992^2 984064_10 [984][64]_1000 [2][12][24][12][14]_25 [62][122][64]_125 [2][324][314]_625
993^2 986049_10 [986][49]_1000 [2][13][2][16][24]_25 [63][13][49]_125 [2][327][424]_625
994^2 988036_10 [988][36]_1000 [2][13][5][21][11]_25 [63][29][36]_125 [2][330][536]_625
995^2 990025_10 [990][25]_1000 [2][13][9][1][0]_25 [63][45][25]_125 [2][334][25]_625
996^2 992016_10 [992][16]_1000 [2][13][12][5][16]_25 [63][61][16]_125 [2][337][141]_625
997^2 994009_10 [994][9]_1000 [2][13][15][10][9]_25 [63][77][9]_125 [2][340][259]_625
998^2 996004_10 [996][4]_1000 [2][13][18][15][4]_25 [63][93][4]_125 [2][343][379]_625
999^2 998001_10 [998][1]_1000 [2][13][21][20][1]_25 [63][109][1]_125 [2][346][501]_625
1000^2 1000000_10 [1][0][0]_1000 [2][14][0][0][0]_25 [64][0][0]_125 [2][350][0]_625

むずでょ@きふわらべ第29回世界コンピューター将棋選手権一次予選36位

光速のアカウント凍結されちゃったんで……。ゲームプログラムを独習中なんだぜ☆電王戦IIに出た棋士もコンピューターもみんな好きだぜ☆▲(パソコン将棋)WCSC29一次予選36位、SDT5予選42位▲(パソコン囲碁)AI竜星戦予選16位

Crieitは個人で開発中です。 興味がある方は是非記事の投稿をお願いします! どんな軽い内容でも嬉しいです。
なぜCrieitを作ろうと思ったか

また、「こんな記事が読みたいけど見つからない!」という方は是非記事投稿リクエストボードへ!

こじんまりと作業ログやメモ、進捗を書き残しておきたい方はボード機能をご利用ください!

ボードとは?

関連記事

コメント